PENSJONSREFORMEN - SPØRSMÅL OG SVAR

Nedenfor finner du noen av de vanligste spørsmålene om pensjonsreformen. Vi har forsøkt å besvare spørsmålene på en kort og konsis måte. Mer utfyllende forklaringer finner du i vår informasjonsbrosjyre om pensjonsreformen, på våre internettsider og på www.nav.no. Du kan også ta kontakt med din pensjonsrådgiver eller vårt kundesenter på telefon 09990.
Åpne/Lukk alle svar
1. Hva er folketrygden?
2. Hvorfor trenger vi en pensjonsreform?
3. Hvem omfattes av pensjonsreformen?
4. Hva går ny alderspensjon i folketrygden ut på?
5. Hvordan blir de nye opptjeningsreglene i folketrygden?
6. Må jeg være i lønnet arbeid for å få opptjening?
7. Hva betyr levealdersjusteringen?
8. Hva er delingstall og hvem omfattes?
9. Hva betyr fleksibel alderspensjon?
10. Hva betyr det at man kan ta ut alderspensjonen gradert?
11. Hvordan reguleres pensjonen fra folketrygden?
12. Hvor stor blir alderspensjonen min?
13. Hva er tjenestepensjon?
14. Hva skjer med private tjenestepensjoner?
15. Kan jeg ta ut tjenestepensjon samtidig som jeg fortsetter å arbeide?
16. Hva er AFP?
17. Hvilke krav må jeg oppfylle for å kunne ta ut folketrygd og AFP før 67 år?
18. Hvor stor blir min AFP fra 2011?
19. Når bør jeg gå av?
20. Kan jeg spare til pensjon selv?
21. Kan jeg ta ut privat pensjonssparing fra 62 år?
22. Hvordan bestiller jeg uttak av alderspensjon?
23. Hvilken informasjon sender Nordea Liv til bedriften og de ansatte når de nærmer seg alder der de har rett til uttak av tjenestepensjon?
Du finner også spørsmål og svar rundt pensjonsreformen på følgende nettsider:
Se også www.nordealiv.no, www.nav.no, www.nho.no og www.minpensjon.no.
Juni 2011
Nordea Liv