Egen pensjonskonto - snart blir pensjon enklere

Regjeringen har kommet med et lovforslag som Stortinget nå skal behandle.

Hva er Egen Pensjonskonto?

Egen Pensjonskonto er en konto du kan bruke til å samle alle pensjonsordningene dine på ett sted.

Pensjon er uoversiktlig og vanskelig for folk flest. Egen pensjonskonto skal bidra til å gjøre pensjon mer oversiktlig, og maksimere pengene du sitter igjen med når du går av med pensjon.

Egen Pensjonskonto vil inneholde pensjon fra: 

  • Innskuddspensjon hos nåværende arbeidsgiver: Innskuddspensjon er når arbeidsgiveren din sparer en gitt prosent av lønnen din inn  til din pensjon.
  • Pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgiver: Pensjonskapitalbevis (PKB) er innskuddet og avkastning du har opptjent på innskuddspensjonen når du bytter arbeidsgiver. Derfor har mange av oss flere PKB’er, ofte fordelt på flere leverandører. 

Samlet sett vil innskuddene alltid ha kommet fra dine arbeidsgivere, men avkastningen vil være avhengig av hvordan du har valgt å  plassere pengene. Typisk plasserer man pengene i fond, med forskjellige nivåer av aksjeandel. Dette vil være likt for Egen Pensjonskonto. 

Hva bør jeg gjøre nå?

I dag kan du slå sammen dine Pensjonskapitalbevis og samle dem hos én leverandør.

Om du velger å ha dine Pensjonskapitalbevis  hos Nordea Liv  betaler du en samlet administrasjonskostnad i stedet for flere. Du kan også velge blant alle våre enkeltfond.

Les mer om å slå sammen pensjonskapital bevis her. Åpnes i nytt vindu

Er du usikker på hvor du har dine Pensjonskapitalbevis, eller om du har noen? Du skaffer deg selv enkelt oversikt hos Norsk PensjonÅpnes i nytt vindu.  

Hva bør jeg gjøre når Egen Pensjonskonto kommer? 

Når Egen Pensjonskonto trer i kraft vil Pensjonskapitalbevisene dine overføres automatisk til leverandøren av din innskuddspensjon, med mindre du aktivt reserverer deg mot dette. Dette er et meget kraftig juridisk virkemiddel, og derfor har vi som bransje en viktig oppgave å informere om Egen Pensjonskonto på en god måte slik at du forstår valgene du tar. 

Nordea Liv vil fortløpende oppdatere denne siden om Egen Pensjonskonto, slik at du kan holde deg orientert om det som skjer.

Med Egen Pensjonskonto får du tre valg:

  1. Samle pensjonen din hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør – dette vil skje automatisk med mindre du reserverer deg på forhånd
  2. Samle pensjonen din hos en selvvalgt pensjonsleverandør 
  3. La være å samle pensjonen din

Du skal når som helst kunne bytte mellom de tre alternativene ovenfor.

Når skjer dette?

Regjeringen kom med lovforslaget for Egen Pensjonskonto 14. desember som Stortinget skal behandle.

Vi vet ikke enda når loven vil tre i kraft, men vi kommer til å holde deg som kunde oppdatert fortløpende. Fra loven trer i kraft vil det være en 3 måneders periode for deg som arbeidstaker til å tilpasse deg endringene og ta eventuelle valg. 

Hvorfor er dette en god idé?

Pensjon er vanskelig for folk flest, og i dag ser vi at svært få tar aktive valg knyttet til sin pensjon.

Dette er til tross for at valgene kan ha mye å si for hvor mye du sitter igjen med den dagen du går av med pensjon. Kun et fåtall endrer sin risikoprofil (aksjeandel) på sin innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis, og svært få samler sine pensjonskapitalbevis selv om det kan lønne seg kostnadsmessig. Egen Pensjonskonto sikrer at dette forenkles, og at alt forvaltes som én konto. De underliggende målsetningene er: økt oversikt, økt innflytelse, mest mulig pensjon for pengene  og at det er nøytralt ved bytte av arbeidsgiver . Med Egen Pensjonskonto slipper du å betale en administrasjonskostnad på PKB’ene dine, og du kan få tilgang til fondene som din arbeidsgiver allerede har valgt for din innskuddspensjon. Som i dag, vil arbeidsgiveren din betale forvaltningskostnadene på den aktive opptjeningen (innskuddspensjonen) og du må betale forvaltningskostnadene for den  tidligere opptjente PKB’ene.

For deg som bytter jobb ofte

Dersom du slutter før 12 måneder vil du i dag ikke få med deg pensjonsopptjeningen. I tillegg til innføring av Egen Pensjonskonto er det foreslått å fjerne denne regelen, slik at du får oppspart pensjon fra første dag.