Livsforsikring

Nordea Liv

Sikre deg og familien din økonomisk

Livsforsikring kan redde familiens økonomi dersom noe uventet skjer.
Finn ut hvilke forsikringsdekninger dere bør ha, og hva dette koster.

Om Livsforsikring Åpnes i nytt vindu

IPS pensjonssparing med skattefordel

Med IPS pensjonssparing sparer du til pensjonen din, samtidig som du får 23 % av årlig innskudd i skattefordel. Du kan spare opptil kr 40 000 hvert år og dermed få opptil kr 9 200 i skattefordel.

Åpnes i nytt vindu