Nordea Liv

Sikre deg og familien din økonomisk

Livsforsikring kan redde familiens økonomi hvis noe uventet skjer.
I Livsforsikringsguiden finner du enkelt ut hvilke forsikringsdekninger dere bør ha, og hva dette koster.

Livsforsikringsguiden Åpnes i nytt vindu

IPS pensjonssparing med skattefordel

Med IPS pensjonssparing sparer du til pensjonen din, samtidig som du får 23 % av årlig innskudd i skattefordel. Du kan spare opptil kr 40 000 hvert år og dermed få opptil kr 9 200 i skattefordel.

Åpnes i nytt vindu