Spørsmål og svar om pensjon og livsforsikring

Fondskonto og obligasjonsfond

1. Hvordan setter jeg opp en spareavtale (Avtalegiro trekk) på min Fondskonto?

Logg deg inn hos oss i Nordea LivÅpnes i nytt vindu og klikk på fondskontoen din i oversikten. Tykk på «Start sparing» og «Opprett avtalegiro». Følg anvisningene videre.

2. Hvordan gjør jeg et uttak fra fondskontoen min?

Logg deg inn hos oss i Nordea LivÅpnes i nytt vindu Klikk på fondskontoavtalen din, og velg deretter «uttak» i menyvalget på høyre side. Husk at det tar 5-6 virkedager før du har pengene på konto.

3. Hvor lang tid tar det før jeg har penger på konto etter utbetaling fra fondskontoen min?

Overføring til din konto vil, pga den ekstraordinære situasjonen vi er i, kunne ta en dag lengre enn normalt. Dette betyr at du vil motta pengene 5-6 arbeidsdager etter registrering uttak. Vi beklager dette. Forsinkelsen påvirker ikke kursdato som er:

Uttak fra Fondskonto meldt hverdager før kl. 14.00 får neste arbeidsdags kurs. Uttak meldt hverdager etter kl. 14.00 eller i helg/helligdag får kursdag påfølgende arbeidsdag nummer 2.

Det utbetales til kontoen du skrev inn når du meldte om uttaket.

4. Hvordan bytter jeg fond?

Logg deg inn hos oss i Nordea LivÅpnes i nytt vindu og klikk på fondskontoavtalen din. Under «avtalevalg» velger du «Bytt Porteføljefond / bytt til enkeltfond», og følg veiledningen videre.

5. Hvilken kursdato får jeg ved uttak fra Fondskonto?

Uttak fra Fondskonto meldt hverdager før kl. 14.00 får neste arbeidsdags kurs. Uttak meldt hverdager etter kl. 14.00 eller i helg/helligdag får kursdag påfølgende arbeidsdag deretter (arbeidsdag 2).

6. Hvordan skattlegges fondskontoen min ved uttak?

Ved hvert uttak skjer det en beregning av hvor mye av innskuddet og avkastningen som tas ut - det er det forholdsmessige forholdet mellom avkastning og saldo som brukes. 

Hvis avkastningen er 1/3 av saldoen vil 1/3 av uttaket være grunnlag for skatteberegningen. Du kan derfor ikke velge å kun ta ut avkastningen.

Dersom du har en aksjeandel på over 80%, skattes gevinsten din som aksjeinntekt. Er aksjeandelen på Fondskontoen din under 20%, skattes gevinsten som renteinntekt. 

Når aksjeandelen på Fondskontoen er mellom 20% og 80% blir gevinsten delt opp i en del som skattlegges som aksjeinntekt og en del som skattlegges som renteinntekt. 

Din aksjeandel kan du se inne på avtalen din i Persondialogen.

7. Hvordan påvirkes mine obligasjonsfond av markedssvingningene?

Fallende renter er positivt for avkastningen i obligasjonsfond. I våre produkter investerer vi først og fremst i selskapsobligasjoner (se også innholdslisten til aktuell portefølje på våre fondssiderÅpnes i nytt vindu), noe som betyr at det løper en kredittrisiko. Dette måles gjennom kredittspreader hvor en økning i disse gjør at obligasjonenes avkastning påvirkes negativt på kort sikt. I likhet med aksjer har dette ført til svak avkastning hittil i år. På den andre siden vil utgangen i kredittspreader bety at den forventede avkastning i fremtiden vil bli positivt påvirket, etter hvert som direkteavkastningen (yield) øker. Store deler av lånene vi er eksponert i har kort løpetid og får dermed begrenset uttelling på rentefallet, samtidig som det vil redusere verdifallet når renter igjen stiger. Alle våre renteinvesteringer valutasikres og svingninger i valutakurser vil derfor ikke påvirke avkastningen.

Pensjon

1. Hvordan finner jeg ut hvor jeg har pensjonen min?

Gå til norskpensjon.noÅpnes i nytt vindu - og logg deg inn for å se dine avtaler. Her vil du se selskaper du tidligere har jobbet i, og hvor de har pensjonen sin i dag. Det gir deg oversikt over hvor alle pensjonsytelsene dine ligger. 

Hvis jobben din har en pensjonsavtale hos oss i Nordea Liv, finner du full oversikt ved å besøke våre innloggede siderÅpnes i nytt vindu. Sparer du på egen hånd til pensjon hos oss, finner du også oversikt over din private pensjonssparing innlogget.

2. Hvordan bestiller/foretar jeg uttak av alderspensjon?

Dersom du har et Pensjonskapitalbevis (PKB) kan du tidligst starte utbetaling av din pensjon ved fylte 62 år. Logg deg inn hos oss i Nordea LivÅpnes i nytt vindu I menyvalget til høyre kan du velge «Beregn alderspensjon». Pensjonskalkulatoren vil vise når du tidligst kan starte utbetaling av din pensjon. Alternativt kan du klikke på «Bestill alderspensjon», og starte uttaket av alderspensjonen din. 


Sparer du til pensjon i Fondskonto eller Pensjonskonto, kan du når som helt gjøre et uttak. Logg deg inn hos oss, klikk på "Fondskonto" eller "Pensjonskonto" i oversikten og velg deretter "Uttak" i menyen. Husk at det kan ta 4-5 virkedager før du har pengene på konto.

3. Hvordan flytter jeg mitt Pensjonskapitalbevis til / fra dere?

For å flytte dine Pensjonskapitalbevis til oss kan du klikke her og følge anvisningene.Åpnes i nytt vindu

Dersom du ønsker å flytte ditt pensjonskapitalbevis fra oss må du kontakte selskapet du ønsker å flytte til, for å bli veiledet videre om hvordan de utfører dette. Det er de som tar seg av flytteprosessen. Men vi håper selvfølgelig du vil bli hos oss :)

Livsforsikring

1. Hvorfor har forsikringen økt i pris uten at jeg har blitt varslet?

Livsforsikring øker i pris hvert år ettersom livsforsikringer beregnes årlig med tanke på risiko knyttet til alder. Dette er standard for selskaper om selger livsforsikring/personforsikrings produkter. Endringene i pris baserer seg på standarder (tariff). Om det skjer endringer i tariffen varsler vi alle våre kunder. Du finner du informasjon om dette på forsikringsbeviset ditt.

2. Hvordan får jeg signert min egenerklæring/ helseerklæring?

Helseerklæringen må signeres med vanlig BankID. Dessverre har vi ikke signeringsmulighet for BankID på mobil enda. Kanskje du må en tur i «roteskuffen» for å finne BankID brikken? Beklager om det medfører problemer for deg. Vi jobber for å få på plass en bedre løsning.

3. Hvilke dekninger har jeg på min forsikring?
Logg deg inn hos oss i Nordea LivÅpnes i nytt vindu. Her vil du finne full oversikt over dine forsikringer. Har du fortsatt spørsmål kan du kontakte oss på 23 25 47 00 mandag til fredag kl.08:00-16:00.
4. Hvordan endrer jeg begunstiget (hvem utbetalingen går til dersom jeg skulle dø)?

Logg deg inn hos oss i Nordea LivÅpnes i nytt vindu. Trykk på avtalen under «min oversikt». I menyvalget til høyre vil du nå finne «Endre begunstiget».

Ønsker du at utbetalingen fra livsforsikringen skal gå til en person i utlandet, anbefaler vi at du skriver dette i testamentet ditt. Vi har dessverre ikke mulighet til å registrere utbetaling til personer som er bosatt i utlandet.

5. Hvordan gjør jeg endringer på min Livsforsikring?

Øke forsikringssum / Legge til dekning /Redusere dekning:

Logg deg inn hos oss i Nordea LivÅpnes i nytt vindu. Trykk på avtalen under «min oversikt». I menyvalget til høyre vil du nå finne «Endre avtalen».

Personforsikring (Livsforsikring før 2015): 

Øke/legge til dekning: Ønsker du å øke forsikringsdekningen vil du som har forsikring før 2015 måtte tegne ny livsforsikring. Dette kan du gjøre gjennom LivsforsikringsguidenÅpnes i nytt vindu. Den gamle forsikringen vil fortsatt eksistere, så du tegner en tilleggsdekning på toppen av din gamle.

Redusere dekning: Logg deg inn hos oss i Nordea LivÅpnes i nytt vindu. Trykk på avtalen under din oversikt, og i menyvalget til høyre vil du nå finne «redusere/fjerne dekning.

6. Jeg har blitt syk/ufør. Hvordan melder jeg fra?

Du kan melde fra om skade og søke om erstatning ved å logge inn hos oss i Nordea LivÅpnes i nytt vindu. Etter du har logget deg inn, velger du "Meld krav og oppfølging". Har du spørsmål, kontakt oss gjerne på 23 25 47 00 mandag til fredag kl.08:00-16:00.

Avtalegiro

1. Hvordan setter jeg opp en avtalegiro avtale?
Logg deg inn hos oss i Nordea LivÅpnes i nytt vindu, og klikk på produktet du ønsker å sette opp en avtalegiro for i oversikten din. For eksempel Livsforsikring eller Fondskonto. Tykk på henholdsvis "Endre betaling" eller "Start sparing" og velg "Opprett avtalegiro". Følg anvisningene videre.
2. Hvordan endrer jeg en avtalegiro avtale?
Logg deg inn hos oss i Nordea LivÅpnes i nytt vindu, og klikk på produktet du ønsker å endre avtalegiro for i oversikten. Eksempelvis Livsforsikring. Klikk på "Endre belastningskonto" og følg anvisningene videre.
3. Jeg opplever at avtalegiroen min feiler, hva gjør jeg?

Du kan aller først sjekke:

  • Er avtalegiroen aktiv i nettbanken din? Hvis den ikke er aktivt forsøk å opprette den på ny. (Se spørsmålet - Hvordan opprette avtalegiro).
  • Se om beløpsgrensen for trekk per måned er oversteget. Dette gjør du i nettbanken din. Her kan du også endre trekkbeløp per måned.
  • Sjekk at det er dekning på kontoen når trekket skal gå.

Har du spørsmål, kontakt oss gjerne på 23 25 47 00 mandag til fredag kl.08:00-16:00.