Klagebehandling i Nordea Liv

Er du misfornøyd eller uenig med oss?

Er du misfornøyd eller uenig med Nordea Livs håndtering av forsikringssaken din, eller trenger du bare mer informasjon eller svar på noen spørsmål? Da går du frem på følgende måte:

 1. Ta først kontakt med Kundesenteret
  Det viser seg ofte at en telefonsamtale er alt som skal til for å gi svar på spørsmålene dine og oppklare eventuelle misforståelser. Kontakt Kundesenteret på telefon 23 25 47 00. Hvis kontakten med Kundesenteret likevel ikke skulle føre frem, kan du sende en skriftlig klage til fagressursene våre der du begrunner standpunktet ditt.
 2. Nordea Livs fagressurser behandler klagen din

  Nordea Livs fagressurser har dybdekunnskap og gjennomgår alle detaljer i saken din for å gi deg ytterligere informasjon og innsikt. Samtidig vurderer de saksbehandlingen. Du vil normalt motta et skriftlig svar innen en måned.

  Send den begrunnede klagen med ev. dokumentasjon som sikker melding fra Persondialogen (ikke som vanlig e-post). Logg deg på Persondialogen fra nordealiv.no ved hjelp av BankID, og bruk knappen «Kontakt oss».

  Du kan alternativt sende klagen som brev pr. post til Nordea Liv AS, P.B. 7078, 5020 Bergen.

 3. Kontakt Finansklagenemnda som siste instans
  Hvis behandlingen hos Nordea Livs fagressurser ikke skaper enighet, kan du henvende deg til Finansklagenemnda. Dette er en nøytral klageinstans som har som hovedformål å behandle tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond. Kontakt Finansklagenemnda fra deres internettsideÅpnes i nytt vindu.

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Mandag - fredag kl. 08.00 - 16.00