Klagebehandling i Nordea Liv

Er du misfornøyd eller uenig med oss?

Er du misfornøyd eller uenig med Nordea Livs håndtering av forsikringssaken din, eller trenger du bare mer informasjon eller svar på noen spørsmål? Da går du frem på følgende måte:

 1. Ta først kontakt med Kundesenteret
  Det viser seg ofte at en telefonsamtale er alt som skal til for å gi svar på spørsmålene dine og oppklare eventuelle misforståelser. Kontakt Kundesenteret på telefon 23 25 47 00 eller send en e-post.

  Hvis kontakten med Kundesenteret likevel ikke skulle føre frem, kan du sende våre fagressurser en skriftlig klage der du begrunner ditt standpunkt.
 2. Nordea Livs fagressurser behandler din klage
  Nordea Livs fagressurser har dybdekunnskap og gjennomgår alle detaljer i saken din for å gi deg ytterligere informasjon og innsikt, og vurderer samtidig saksbehandlingen. Du vil normalt motta et skriftlig svar innen en måned. Send din begrunnede klage per e-post eller pr. brev til Nordea Liv AS, P.B. 7078, 5020 Bergen.

  Hvis denne behandlingen ikke skaper enighet, kan du henvende deg til Finansklagenemnda.
 3. Kontakt Finansklagenemnda som siste instans
  Finansklagenemnda er en nøytral klageinstans som har som hovedformål å behandle tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond. Kontakt Finansklagenemnda fra deres internettsideÅpnes i nytt vindu.

Sikker bruk av e-post

Husk på at bruk av e-post alltid er forbundet med en viss risiko, siden dokumentasjon som sendes på denne måten kan havne hos uvedkommende på grunn av feilsending, hacking og liknende. Nordea Liv sender ikke sensitive opplysninger for eksempel om helse pr. e-post.

Dersom du sender e-post direkte fra linker på våre hjemmesider (www.nordea.noÅpnes i nytt vindu eller www.nordealiv.noÅpnes i nytt vindu) kan du ikke sende med vedlegg. Har du dokumenter du vil legge ved e-posten, kan du velge sikker e-post i Nordea Livs Persondialog. Du logger deg på Persondialogen fra www.nordea.noÅpnes i nytt vindu eller www.nordealiv.noÅpnes i nytt vindu ved hjelp av BankID (BankID fra alle banker kan benyttes). Dersom du ikke har BankID, kan du benytte passordet vi har sendt deg tidligere, eller bestille nytt passord fra de nevnte innloggingssidene.

Kontakt oss

Ring 23 25 47 00

Sommertid 1. juli - 31. juli: mandag - fredag kl. 09:00 - 15:00 Ordinær åpningstid: mandag - fredag kl. 08.00 - 16.00