Enklere oppdatering av pensjonsavtalen

Snart kan Nordea Liv hente opplysninger dere leverer om bedriftens ansatte fra a-meldingen, og bruke disse til å oppdatere pensjonsavtalen til bedriften. Dette gjør pensjonsrapporteringen enklere og mer effektivt for deg som arbeidsgiver.

Enklere oppdatering av pensjonsavtalen med opplysninger fra a-meldingen

I dag må bedriften levere lønnsopplysninger i a-meldingen hver måned. I tillegg må bedriften sørge for at pensjonsavtalen er oppdatert hos pensjonsleverandør. Nordea Liv arbeider nå med å få på plass en løsning for å kunne gjenbruke data fra a-meldingen til å oppdatere opplysningene i pensjonsavtalen. Dette vil gjøre det enklere for bedriften å oppdatere pensjonsavtalen, og i tillegg sikre at alle ansatte får riktig pensjon. 

Noen av kundene våre har allerede begynt å teste løsningen, og vi jobber nå med å videreutvikle løsningen for å kunne tilby den til flere av våre kunder utover høsten. Vi tar kontakt så snart løsningen er klar til å tas i bruk av bedriften din. Inntil videre må dere oppdatere pensjonsavtalen i Bedriftsdialogen som tidligere.   

Kort om pensjonsoppdatering via a-meldingen

Ved pensjonsoppdatering via opplysninger fra a-meldingen, vil Nordea Liv få tilgang til et utvalg opplysninger fra a-meldingen som leveres hver måned. I tillegg får vi informasjon om ytelser ansatte får direkte utbetalt fra NAV.  

Opplysningene vi får gir oss et godt bilde av hvilke endringer som skal gjelde for bedriftens ansatte. For å sikre at vi har tolket opplysningene korrekt, vil vi gjøre foreslåtte endringer og oppdateringer tilgjengelig for bedriften hver måned, basert på opplysninger fra forrige måneds a-melding. Opplysningene vil være tilgjengelig for korrigering i noen dager. Etter oppgitt dato anses foreslåtte endringer som godkjent.