Oppdatering av pensjonsavtalen

Snart kan pensjonsleverandøren din hente opplysninger dere leverer om bedriftens ansatte fra a-meldingen, og bruke disse til å oppdatere pensjonsavtalen til bedriften. Dette gjør pensjonsrapporteringen enklere og mer effektivt for deg som arbeidsgiver.

Fordeler med rapportering fra a-meldingen

Noen av våre kunder synes det tar mye tid å holde pensjonsavtalen oppdatert. Det kan også være lett å glemme å gjøre endringer i en ellers travel hverdag, hvor tankene ofte er på helt andre ting enn pensjon. Fordeler ved å gå over til å oppdatere pensjonsavtalen via a-meldingen er blant annet:  

  • Enklere rapportering - oppdatering via a-meldingen vil bety mindre manuelt arbeid med å oppdatere pensjonsavtalen. Dere slipper å rapportere opplysninger om ansatte både i a-meldingen og til Nordea Liv.  
  • Riktig pensjon for ansatte - ved at vi innhenter informasjon om de ansatte via a-meldingen sikres det at alle ansatte blir med i ordningen og at de får pensjonsopptjeningen de har krav på.  
  • Bedre kostnadskontroll - bedriften unngår gebyrer for forsinket oppdatering av pensjonsavtalen. 

Hva må bedriften gjøre?

Det kreves noen forberedelser fra bedriften før dere kan ta i brukt oppdatering av pensjonsavtalen fra a-meldingen:

  • Ansattopplysningene i Bedriftsdialogen må fortsatt oppdateres fortløpende
  • Oppgi pensjonsleverandøren deres i a-meldingen
  • Oppdater kontaktinformasjonen til ansatte. Dette gjøres enkelt i Bedriftsdialogen
  • Sjekk at korrekte data innrapporteres til a-meldingen

Kort om pensjonsoppdatering via a-meldingen

Dersom bedriften velger at innskuddspensjonsavtalen skal oppdateres via opplysninger fra a-meldingen, vil Nordea Liv få tilgang til et utvalg opplysninger fra a-meldingen dere leverer hver måned. I tillegg får vi informasjon om ytelser deres ansatte får direkte utbetalt fra NAV.  

Opplysningene vi får gir oss et godt bilde av hvilke endringer som skal gjelde for bedriftens ansatte. Hver måned vil vi foreslå oppdateringer av ansattdata på bakgrunn av tilgjengelig informasjon.   

Bedriften vil hver måned få en rapport som viser hvilke endringer og oppdateringer vi foreslår, basert på opplysningene i forrige måneds a-melding. For å sikre at vi har tolket informasjonen korrekt er det viktig at bedriften ser gjennom og gir tilbakemelding dersom noe er feil.  

Rapporten vil være tilgjengelig for korrigering i noen dager. Etter dette tidspunktet anses foreslåtte endringer som godkjent, og Nordea Liv vil starte behandling av foreslåtte endringer.  

Når blir løsningen tilgjengelig?

Vi jobber for øyeblikket med å utvikle en god løsning for a-meldingen, og planlegger å starte en stegvis lansering i løpet av 2022. Vi tar kontakt når løsningen er klar til å tas i bruk av dere. Inntil videre må dere oppdatere pensjonsavtalen som tidligere.