Hvordan fungerer oppdatering av ansattdata via a-meldingen?

I dag må dere som arbeidsgiver levere a-meldingen hver måned til NAV og Skatteetaten. Denne inneholder informasjon om de ansatte. I tillegg må dere sørge for at ansattopplysninger i pensjonsavtalen er oppdaterte. Nå blir det enklere for dere! 

Hvis dere velger å oppdatere pensjonsavtalen ved hjelp av data fra a-meldingen, vil vi få tilgang til et utvalg opplysninger herfra. I tillegg får vi informasjon direkte fra NAV om hvilke ytelser de ansatte får utbetalt fra dem.  Samlet gir disse opplysningene oss et godt bilde av hvilke endringer som skal gjennomføres i pensjonsavtalen for bedriftens ansatte. 

For å sikre at vi har tolket opplysningene korrekt, vil vi gjøre foreslåtte endringer tilgjengelig for dere hver måned. Forslagene vil være tilgjengelig for kontroll og eventuell korrigering i 5 virkedager. Etter dette ansees foreslåtte endringer som godkjent.

Fordeler for deg som arbeidsgiver:

  • Enklere rapportering - slipper å rapportere opplysninger om ansatte både i a-meldingen og til oss
  • Enklere administrasjon - spesielt dersom dere bruker mye tid på å anslå årslønn for timelønnede
  • Riktig pensjon for de ansatte  - pensjonsgrunnlaget vil oppdateres månedlig

Dette er a-meldingen

  • En månedlig rapport som norske arbeidsgiver sender inn til NAV, SSB og Skatteetaten via Altinn 
  • Her oppgir arbeidsgiver informasjon om ansattes lønn, arbeidsforhold, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og andre relevante opplysninger om de ansatte
  • Stortinget har nå vedtatt at pensjonsleverandører kan hente data direkte fra a-meldingen

Bedriften din må gjøre noen få forberedelser

Når vil bedriften være over på ny løsning?

Vi er godt i gang med å overføre kundene våre til den nye løsningen. I første omgang får mellomstore bedrifter tilgang, og i løpet av året vil en stor del av kundene våre få tilgang.

Når turen er kommet til bedriften din vil dere motta mer informasjon om overgangen, hva det betyr for dere og hva dere må foreta dere. 

Bestill overgang til ny løsning allerede i dag!

Ønsker bedriften din tilgang allerede nå? Da kan du å logge inn i Bedriftsdialogen og klikk på flisen "Bestill oppdatering av ansattdata via a-meldingen". Finner du ikke flisen for bestilling av oppdatering via a-meldingen, ta kontakt, så hjelper vi deg videre. 

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Åpningstider i sommer: mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00