Hvordan fungerer oppdatering av ansattdata via a-meldingen?

I dag må dere som arbeidsgiver rapportere informasjon om de ansatte i a-meldingen hver måned. I tillegg må dere  sørge for at pensjonsavtalen er oppdatert ved å rapportere mye av de samme opplysningene til Nordea Liv. 

Hvis dere velger å oppdatere avtalen via a-meldingen vil vi få tilgang til et utvalg opplysninger fra a-meldingen dere leverer hver måned. I tillegg får vi informasjon om ytelser de ansatte får direkte utbetalt fra NAV.  Samlet gir disse opplysningene gir oss et godt bilde av hvilke endringer som skal gjelde for bedriftens ansatte. 

For å sikre at vi har tolket opplysningene korrekt, vil vi gjøre foreslåtte endringer tilgjengelig for dere hver måned. Forslagene vil være tilgjengelig for kontroll og eventuell korrigering i noen dager. Etter en oppgitt frist anses foreslåtte endringer som godkjent.

Ved å ha oppdatering via a-meldingen slipper dere altså å registrere endringer på de ansatte i Bedriftsdialogen. I stedet kontrollerer og godkjenner dere foreslåtte endringer fra oss. 

Bedriften din må gjøre noen få forberedelser

Hvordan bestiller bedriften din oppdatering av ansattdata via a-meldingen?

Dersom dere ønsker å gå over til å oppdatere ansattdata via a-meldingen, ta kontakt med oss på telefon 23254700 eller send en e-post til tjenestepensjon@nordea.com. 

Dere vil da få tilgang til «Bestill a-meldingen» i Bedriftsdialogen. Her går dere gjennom en steg-vis prosess for å se om dette er noe som passer for bedriften deres.