Om Nordea Liv Eiendom

Nordea Liv har over 27 års historikk med forvaltning av en gjeldfri utviklingsportefølje av næringseiendommer i det norske eiendomsmarkedet. Porteføljen har lang og en særdeles god forvaltningshistorikk, og har vært en viktig bidragsyter til Nordea Liv sin ytelse- og innskuddsporteføljen over mange år.

NLPN investerer i eiendom med et langsiktig perspektiv, men med en opportunistisk tilnærming. Hovedmålet med eiendomsinvesteringene er å levere en god risikojustert avkastning til våre kunder. Vi fokuserer på kontoreiendommer med god beliggenhet i og rundt de største byene i landet.

Nordea Liv Eiendom 640x360

Porteføljens avkastning måles hvert år av MSCI Eiendomsindeks for Norge hvor de viktigste kommersielle porteføljene i markedet er med. Målet er å gi lik eller bedre avkastning enn gjennomsnittet. 

Nordea Liv har som medlem i FNs Net-Zero Asset Owners Alliance forpliktet seg til et netto null mål i klimagassutslipp for investeringsporteføljen innen 2050. Nordea Liv Eiendom har som følge av dette et porteføljemål på 10 % reduksjon i energiforbruk og 20 % reduksjon i karbonutslipp innen 2025.

Porteføljens ESG-ytelse rapporteres årlig til organisasjonen GRESB, som evaluerer og karaktersetter denne.

Invester i eiendomsporteføljen gjennom Fondskonto Eiendom

Gjennom en Fondskonto Eiendom-avtale får du tilgang til Nordea Liv Eiendomsportefølje. Gjelder både for privatpersoner og bedrifter. 

Les mer om Fondskonto Eiendom her.

Invester i eiendomsporteføljen gjennom Fondskonto Eiendom

Gjennom Fondskonto Eiendom får du tilgang til Nordea Liv Eiendomsportefølje. Avtalen egner seg for kunder som ønsker en langsiktig forvaltning av kapitalen. En investering i eiendomsporteføljen gir sammen med rente- og aksjeinvesteringer god diversifisering og stabilitet i en langsiktig investeringsportefølje.

Nordea Liv Eiendomsportefølje gjennom Fondskonto Eiendom er tilgjengelig både for privatpersoner og bedrifter. Midler som er plassert i eiendomsporteføljen er tilgjengelige tre kalendermåneder etter at uttaket er meldt. Avkastningen beskattes som aksjeinvesteringer og først ved uttak fra avtalen. (Beskattes ikke i hht. Fritaksmetoden for selskaper.)

Bærekraftrapport for Nordea Liv Eiendomsportefølje

Nordea Liv leverer nå den tredje årlige bærekraftrapporten for eiendomsporteføljen. Vi har forpliktet oss til å redusere utslipp i våre investeringsporteføljer i tråd med Paris-avtalens 1,5 graders mål, som innebærer netto nullutslipp innen 2050. Dette krever at vi setter konkrete mål for porteføljen, og kontinuerlig måler utviklingen av forbruk og utslipp for hver eiendom slik at det kan iverksettes konkrete tiltak.

Status 2022 - og videre mål

Den største endringen i eiendomsbransjen på mange tiår skjer innen bærekraft og ESG. Dette er nå blitt harde forretningsmessige kriterier og mål som må oppfylles. EUs Green Deal og krav til rapportering av bærekraft etter taksonomien er inntatt i norsk lovverk. Nordea Liv startet tidlig med dette arbeidet og ligger godt an i forhold til taksonomiens rapporteringskrav. 

Nordea Liv Eiendom har en tydelig strategi om å investere i de største byene som Oslo, Bergen og Stavanger. Eiendommene vi investerer i skal ha et utviklingspotensial på verdi og bærekraft, og vi arbeider kontinuerlig med forbedringer. Eiendommer som ikke har en tilfredsstillende bærekraftprofil vil være mindre attraktive i investormarkedet og få en lavere verdi. Derfor er denne rapporten viktig.

Nordea Liv er en av initiativtakerne til den FN tilknyttede organisasjonen Net Zero Owners Alliance og vi har forpliktet oss til å redusere utslipp i våre investeringsporteføljer i tråd med Parisavtalens 1,5 graders mål. Dette innebærer netto nullutslipp innen 2050.

I perioden 2020-2024 skal vi redusere energiforbruket i eiendomsporteføljen med 10 % og karbonavtrykket med 20 %. I 2025 skal vi kun benytte grønne energikilder. Vi jobber også med å redusere vannforbruket og øke sorteringsgraden på avfallet.

Vi er godt i gang med å klassifisere eiendommene våre i BREEAM systemet, og har målsetning om at alle skal være klassifisert innen utgangen av 2024. Eiendomsporteføljen og forvaltningen blir evaluert årlig i GRESB-systemet.

Status pr. 2022Delmål 2022Mål 2024
Reduksjon spesifikt energiforbruk- 18 % - 6 %- 10 %
Reduksjon spesifikt CO2-utslipp- 23 %- 12 %- 20 %
Reduksjon spesifikt vannforbruk- 13 %- 3 %- 5 %
Sorteringsgrad avfall56 %> 60 %

Les hele bærekraftsrapporten for 2022 herÅpnes i nytt vindu

Årsrapport bærekraft Nordea Liv Eiendom 2021Åpnes i nytt vindu

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Mandag - fredag kl. 08.00 - 16.00