Om Nordea Liv

Livforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Nordea Liv er en del av Nordea-konsernet og er Norges 3. største private livselskap.  Vi tilbyr tjenestepensjoner til bedrifter samt livs- og pensjonsforsikringer til privatpersoner. 

Forretningsidé 

Nordea Liv skal levere forsikringsrelaterte spareprodukter og produkter som gir finansiell trygghet ved død og uførhet. Produktene og tjenestene skal ha høy kvalitet og være lønnsomme for kunder og eiere. 

Eierforhold 

Vi er en del av Nordea - Nordens største finanskonsern. Dette gir en rekke fordeler, ikke minst innenfor kapitalforvaltning, samt finansielle styrke og tilgang til kompetanse. 

Gode tilbakemeldinger fra våre kunder 

I tillegg til utvikling av gode produkter satser Nordea Liv på nettbaserte kommunikasjonsløsninger. Positive tilbakemeldinger fra kundeundersøkelser og lav fraflytting bekrefter at dette gir merverdi for våre kunder. 

Distribusjon 

Nordea Liv distribuerer sine forsikrings- og spareprodukter gjennom flere kanaler: Nordea Bank Abp, filial i Norge, Tryg Forsikring AS, forsikringsmeglere, utvalgte uavhengige leverandører og direkte gjennom våre nettsider. 

Etisk forvaltning

Nordea har undertegnet FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UNPRI - United Nations Principles for Responsible Investment) som inkluderer miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring i investeringsbeslutningene. Vi samarbeider også med det svenske selskapet Ethix om etisk sortering av alle fond og institusjonelle mandater. 

I tillegg har Nordea et samarbeid med Hermes, en internasjonal pioner når det gjelder aktivt eierskap. Hermes vil på Nordeas vegne gå i dialog med selskaper i Nordeas portefølje som ikke lever opp til FNs prinsipper om ansvarlige investeringer, med det formål å endre selskapets atferd.

Engagement policy

I henhold til finansforetaksloven skal Nordea Liv vedta og publisere retningslinjer for aktivt eierskap i aksjer tatt opp til handel på regulert marked som ligger i eller driver virksomhet i EØS, eller gi en offentlig forklaring på hvorfor man ikke har slike retningslinjer. Nordea Liv har retningslinjer for aktivt eierskap (engagement) og disse kan leses i dokumentet «Engagement Policy» (pdf, 1 MB)Åpnes i nytt vindu

Trenger du hjelp?

Kontakt oss

Privatkunder: mandag – fredag kl. 08.00 – 16.00 Bedriftskunder: mandag – fredag kl. 09.00 – 14.00