Om Nordea Liv

Nordea Liv Forsikring AS

Nordea Liv er en del av Nordea-konsernet og er Norges 3. største private livselskap.  Vi tilbyr tjenestepensjoner til bedrifter samt livs- og pensjonsforsikringer til privatpersoner. 

Forretningsidé 

Nordea Liv skal levere forsikringsrelaterte spareprodukter og produkter som gir finansiell trygghet ved død og uførhet. Produktene og tjenestene skal ha høy kvalitet og være lønnsomme for kunder og eiere. 

Eierforhold 

Vi er en del av Nordea - Nordens største finanskonsern. Dette gir en rekke fordeler, ikke minst innenfor kapitalforvaltning, samt finansielle styrke og tilgang til kompetanse. 

Gode tilbakemeldinger fra våre kunder 

I tillegg til utvikling av gode produkter satser Nordea Liv på nettbaserte kommunikasjonsløsninger. Positive tilbakemeldinger fra kundeundersøkelser og lav fraflytting bekrefter at dette gir merverdi for våre kunder. 

Distribusjon 

Nordea Liv distribuerer sine forsikrings- og spareprodukter gjennom flere kanaler: Nordea Bank Abp, filial i Norge, Tryg Forsikring AS, forsikringsmeglere, utvalgte uavhengige leverandører og direkte gjennom våre nettsider. 

Ansvarlige investeringer

Vår visjon er å skape avkastning med ansvar for våre kunder. Det innebærer at analyse av bærekraftfaktorer som miljø, sosiale forhold og forretningsetikk (ESG) står sentralt og kombineres med klassisk økonomisk analyse når vi tar investeringsbeslutninger.

Vår strategi baseres på fire prinsipper, som er:

1) Ekskluder de verste

2) Foretrekk de beste

3) Gjør en forskjell

4) Vær transparent

 

Vi søker en helhetlig strategi gjennom disse prinsippene, da vår motivasjon for å hensynta bærekraft i investeringene er tredelt. Vi vil sikre at selskapene vi investerer i har god etisk standard, vi vil redusere bærekraftrisiko og vi vil bidra til å gjøre en forskjell.  Vi mener det å ta hensyn til bærekraft i investeringsbeslutningene vil bidra positivt til målsettingen om å oppnå god langsiktig avkastning for våre kunder.

 

 

Responsible Investment Policy
Ønsker du å lese mer om våre prinsipper for ansvarlige investeringer kan du lese her: Life & Pension Responsible Investment Policy

 

 

Climate Change Policy

For mer informasjon rundt  vår posisjon og forpliktelse når det gjelder klimaendringer, finnes dette i  vår Life & Pension Climate Change Policy

 

 

Engagement policy and report
Nordea Liv har retningslinjer for aktivt eierskap (engagement) og disse kan leses i dokumentet «Engagement Policy»Åpnes i nytt vinduI tillegg publiserer vi en årlig en rapport om hvordan vi har implementert våre retningslinjer for aktivt eierskap, «Engagement Report». Rapporten for 2022 kan leses her: Engagement Report 2022Åpnes i nytt vindu.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Ønsker du mer informasjon, eller har du spørsmål om Nordea Liv sitt arbeid på disse områdene, kan du kontakte oss via Persondialogen. Benytt «Kontakt oss» og kategorien «Annet». Logg deg inn fra nordealiv.no (forutsetter ikke kundeforhold i Nordea Liv).

For international inquiries regarding the Transparency Act, please call +47 23 25 47 00.

Se Nordea Livs redegjørelse etter åpenhetsloven for 2022Åpnes i nytt vindu

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Mandag - fredag kl. 08.00 - 16.00