Spørsmål og svar om pensjon og sparing

Pensjon

1. Hvordan finner jeg ut hvor jeg har pensjonen min?

Gå til norskpensjon.noÅpnes i nytt vindu - og logg deg inn for å se dine avtaler. Her vil du se selskaper du tidligere har jobbet i, og hvor de har pensjonen sin i dag. Det gir deg oversikt over hvor alle pensjonsytelsene dine ligger. 

Hvis jobben din har en pensjonsavtale hos oss i Nordea Liv, finner du full oversikt ved å besøke våre innloggede siderÅpnes i nytt vindu. Sparer du på egen hånd til pensjon hos oss, finner du også oversikt over din private pensjonssparing innlogget.

2. Hvordan bestiller/foretar jeg uttak av alderspensjon?

Dersom du har et Pensjonskapitalbevis (PKB) kan du tidligst starte utbetaling av din pensjon ved fylte 62 år. Logg deg inn hos oss i Nordea LivÅpnes i nytt vindu I menyvalget til høyre kan du velge «Beregn alderspensjon». Pensjonskalkulatoren vil vise når du tidligst kan starte utbetaling av din pensjon. Alternativt kan du klikke på «Bestill alderspensjon», og starte uttaket av alderspensjonen din. 


Sparer du til pensjon i Fondskonto eller Pensjonskonto, kan du når som helt gjøre et uttak. Logg deg inn hos oss, klikk på "Fondskonto" eller "Pensjonskonto" i oversikten og velg deretter "Uttak" i menyen. Husk at det kan ta 4-5 virkedager før du har pengene på konto.

3. Hvordan flytter jeg mitt Pensjonskapitalbevis til / fra dere?

For å flytte dine Pensjonskapitalbevis til oss kan du klikke her og følge anvisningene.Åpnes i nytt vindu

Dersom du ønsker å flytte ditt pensjonskapitalbevis fra oss må du kontakte selskapet du ønsker å flytte til, for å bli veiledet videre om hvordan de utfører dette. Det er de som tar seg av flytteprosessen. Men vi håper selvfølgelig du vil bli hos oss :)

Fondskonto

1. Hvordan setter jeg opp en spareavtale (Avtalegiro trekk) på min Fondskonto?

Logg deg inn hos oss i Nordea LivÅpnes i nytt vindu og klikk på fondskontoen din i oversikten. Tykk på «Start sparing» og «Opprett avtalegiro». Følg anvisningene videre.

2. Hvordan gjør jeg et uttak fra fondskontoen min?

Logg deg inn hos oss i Nordea LivÅpnes i nytt vindu Klikk på fondskontoavtalen din, og velg deretter «uttak» i menyvalget på høyre side. Husk at det tar 5-6 virkedager før du har pengene på konto.

3. Hvor lang tid tar det før jeg har penger på konto etter utbetaling fra fondskontoen min?

Overføring til din konto vil, pga den ekstraordinære situasjonen vi er i, kunne ta en dag lengre enn normalt. Dette betyr at du vil motta pengene 5-6 arbeidsdager etter registrering uttak. Vi beklager dette. Forsinkelsen påvirker ikke kursdato som er:

Uttak fra Fondskonto meldt hverdager før kl. 14.00 får neste arbeidsdags kurs. Uttak meldt hverdager etter kl. 14.00 eller i helg/helligdag får kursdag påfølgende arbeidsdag nummer 2.

Det utbetales til kontoen du skrev inn når du meldte om uttaket.

4. Hvordan bytter jeg fond?

Logg deg inn hos oss i Nordea LivÅpnes i nytt vindu og klikk på fondskontoavtalen din. Under «avtalevalg» velger du «Bytt Porteføljefond / bytt til enkeltfond», og følg veiledningen videre.

5. Hvilken kursdato får jeg ved uttak fra Fondskonto?

Uttak fra Fondskonto meldt hverdager før kl. 14.00 får neste arbeidsdags kurs. Uttak meldt hverdager etter kl. 14.00 eller i helg/helligdag får kursdag påfølgende arbeidsdag deretter (arbeidsdag 2).

6. Hvordan skattlegges fondskontoen min ved uttak?

Ved hvert uttak skjer det en beregning av hvor mye av innskuddet og avkastningen som tas ut - det er det forholdsmessige forholdet mellom avkastning og saldo som brukes. 

Hvis avkastningen er 1/3 av saldoen vil 1/3 av uttaket være grunnlag for skatteberegningen. Du kan derfor ikke velge å kun ta ut avkastningen.

Dersom du har en aksjeandel på over 80%, skattes gevinsten din som aksjeinntekt. Er aksjeandelen på Fondskontoen din under 20%, skattes gevinsten som renteinntekt. 

Når aksjeandelen på Fondskontoen er mellom 20% og 80% blir gevinsten delt opp i en del som skattlegges som aksjeinntekt og en del som skattlegges som renteinntekt. 

Din aksjeandel kan du se inne på avtalen din i Persondialogen.

7. Hvordan påvirkes mine obligasjonsfond av markedssvingningene?

Fallende renter er positivt for avkastningen i obligasjonsfond. I våre produkter investerer vi først og fremst i selskapsobligasjoner (se også innholdslisten til aktuell portefølje på våre fondssiderÅpnes i nytt vindu), noe som betyr at det løper en kredittrisiko. Dette måles gjennom kredittspreader hvor en økning i disse gjør at obligasjonenes avkastning påvirkes negativt på kort sikt. I likhet med aksjer har dette ført til svak avkastning hittil i år. På den andre siden vil utgangen i kredittspreader bety at den forventede avkastning i fremtiden vil bli positivt påvirket, etter hvert som direkteavkastningen (yield) øker. Store deler av lånene vi er eksponert i har kort løpetid og får dermed begrenset uttelling på rentefallet, samtidig som det vil redusere verdifallet når renter igjen stiger. Alle våre renteinvesteringer valutasikres og svingninger i valutakurser vil derfor ikke påvirke avkastningen.

Fant du ikke det du lette etter?

Sjekk ut våre mest stilte spørsmål og svar