Innlegg skrevet 16.04.2020

Jeg er den nye bærekraftsjefen i Nordea Liv, og vil i dette innlegget si litt mer om hvorfor vi i Nordea Liv tar bærekraft på alvor og hvordan vi gjør det. Først en bitteliten introduksjon av meg selv. Jeg heter Sigrid, har tre barn på samvittigheten, og har jobbet i 10 år med kapitalforvaltning, sist som sjefstrateg i Nordea. I mitt profesjonelle liv har det viktigste for meg vært å skape gode kundeopplevelser, gjennom god rådgivning og gode investeringer. 

Hva er en god investering for Nordea Liv? En ting som i alle fall er sikkert er at når vi investerer i risikable aktiva, som vi gjør, så må vi ha god oversikt over risiko. I tradisjonell selskapsanalyse benyttes finansielle faktorer som verdsettelse, inntjening og makroforhold. Her er det selvfølgelig mye risiko, men med flinke forvaltere, god kvalitet på data, og veletablerte metoder kan vi måle og sammenligne de finansielle utsiktene til selskapene vi ønsker å investere i. Den generelle markedsrisikoen er vanskeligere å forutse, og kan komme ganske så overraskende. Det var ikke mange som trodde at SARS-CoV-2, populært kalt Makarona av barna i heimen, skulle føre til at global økonomi stoppet opp og skape markedssvingninger større enn under finanskrisen. Denne krisen er dessverre ikke over, og det er lenge til vi vet hvor omfattende den faktisk vil bli. Likevel, dersom man strekker tidsperioden til et gjennomsnittlig arbeidsliv, ser man at store svingninger ikke er unormalt i risikable aktiva som aksjer, og at det over tid har gitt god avkastning.

Med disse faktorene som et solid fundament, analyserer vi ytterligere noen faktorer for å beskytte våre investeringer. Vi inkluderer ikke-finansielle faktorer, blant annet miljø, sosiale forhold og forretningsetikk, som gjør investeringene bærekraftige. Vi er en langsiktig investor, og vi må vite om selskapene vi investerer i bidrar til eller kan omstille seg til en mer bærekraftig økonomi, og dermed ha en plass også i fremtiden. Det er stor risiko knyttet til å ikke ta innover seg klimarisiko, for å nevne det åpenbare. Selv om det er en svært lite håndgripelig risiko, og som er veldig komplisert å beregne, må vi ta stilling til det. Risiko må prises riktig, mangel på kunnskap om dette øker faren for feilinvesteringer. Vi har ikke alle svarene, men vi øker kontinuerlig vår kunnskap innen bærekraft, for å være bedre rustet til å møte fremtiden. 

Visjonen til Nordea Liv er; «Skape avkastning med ansvar». Utover de finansielle aspektene ved bærekraft, så bryr vi oss om verden vi lever i og vi ønsker å bidra til en positiv utvikling. I kraft av at vi er en langsiktig kapitalforvalter så har vi unektelig et ansvar, men også store muligheter til å påvirke. Vi stiller krav til selskapene vi investerer i, på lik linje som vi stiller krav til oss selv om å ta vare på mennesker og omgivelser på en god måte. Det er riktig å gjøre, og det vet vi kundene våre er opptatt av også. 

Vår bærekraftsstrategi bygger på fire pilarer: 1) Ekskluder de verste, 2) Foretrekk de beste, 3) Gjør en forskjell, og 4) Vær forståelig. Rent praktisk innebærer strategien at vi unngår investeringer i selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, og industrier som bryter med en bærekraftig fremtid, for eksempel kull og tobakk. Dette er et minimumskrav hos våre forvaltere. Så foretrekker vi selskaper som skårer høyt når faktorer som miljø, sosiale forhold og forretningsetikk gjennomlyses. Gjennom aktiv eierskapsutøvelse påvirker vi hvordan selskaper forholder seg til bærekraft. Dette betyr at vi foretrekker å forsøke å påvirke selskapene til positiv endring før vi ekskluderer dem. Vi mener dette er den beste måten å gjøre en forskjell på. 

Så må vi gjøre dette rammeverket så enkelt som mulig for dere kunder å forstå, få informasjon om, og ikke minst investere i. Deres spørsmål og krav er med på å gjøre oss bedre. Det er på det rene at krav fra kunder er en viktig bidragsyter til at mange selskaper nå dras i en mer bærekraftig retning.  

Nordea er en sterk partner for Nordea Liv, hvor både innflytelse og kompetanse kommer Nordea Liv og våre kunder til gode. Blant annet drar vi nytte av Nordea sitt team med bærekraftsanalytikere og samarbeid med både akademia og myndigheter. Vi tilbyr Nordea Liv Bærekraft, som er et fondsutvalg på våre plattformer som ble lansert i juli 2019. Dette var den første familien av fond som særlig fokuserer på bærekraftig sparing i Norge. Fondene investerer utelukkende i fond som er kategorisert som særlig bærekraftige i Nordeas evalueringsprosess. Det innebærer at det for eksempel ikke er tilstrekkelig å kun ekskludere selskaper, men miljø, sosiale forhold og forretningsetikk skal spille en nøkkelrolle i analysen. Fondsfamilien har vært en stor suksess, og ved utgangen av mars var det investert 941 millioner kroner i familien av fond i Nordea Liv Bærekraft. Gjennom den urolige perioden vi har hatt i år, har også Nordea Liv Bærekraft gitt en meravkastning mot sammenlignbare fond. Dette er kort historikk, og ikke nødvendigvis representativt for langsiktig avkastning, men likevel verdt å nevne. 

For det er ikke bare risikoperspektivet som er årsaken til at vi tar bærekraft på alvor, det handler like mye om muligheter. Det viktigste vi gjør er å skape god, langsiktig avkastning til våre kunder, og gjennom å alltid inkludere bærekraft i våre analyser mener vi at vi også vil finne de gode investeringene. 

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Mandag - fredag kl. 08.00 - 16.00