Innlegg skrevet 06.05.2020

BerGenBio sitt viktigste produkt er et legemiddel som sammen med andre medikamenter skal få kroppens eget immunforsvar til å kjempe mot kreft. De har så langt vist lovende resultater, men prosessen frem til å få et ferdig legemiddel er lang. Det vil nok ta et par år før de har et legemiddel som kan tas i bruk. Dersom produktet svarer til forventningene kan de gi øke levetid til mange svært syke kreftpasienter.

Nordea deltok i emisjonen da BergenBio kom på børs for tre år siden. Foruten Trond Mohn (Meteva AS) og det statlige  investeringsselskapet Investinor AS,  er Nordea og Alfred Berg de største eierne med knappe syv prosent av selskapet hver.  I fondet Nordea Norwegian StarsÅpnes i nytt vindu ser vi etter selskap som er gode for miljøet og selskap som også kan bidra positivt til samfunnet. BerGenBio er ett av de selskapene som vi har fokusert på innen legemiddel. 

Robert-Naess-small"Vi tror at selskap som er godt plassert og gjør en god jobb også vil gi god avkastning på sikt»,  sier Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management. 

Det er vanskelig å verdsette selskap hvor det kan ta flere år før vi vet om de lykkes. Det medfører at avkastningen ofte i perioder ikke henger med på børsen. I de siste dagene kom det en uventet nyhet fra selskapet. I et britisk forskningsprosjekt for å finne medisin til å helbrede pasienter smittet med covid-19, ACCORD,  ble BerGenBio sin medisin Bemcentinib en av seks medisiner som ble valgt ut. I løpet av få måneder vil vi få vite om de britiske helsemyndighetene går videre med Bemcentinib. Aksjemarkedet reagerte umiddelbart på nyheten og aksjekursen har steget med 150 prosent den siste uken. For Nordea Norwegian Stars, som hadde knapt én prosent av midlene i aksjen har dette bidratt med en meravkastning på halvannen prosent. Det har bidratt til at fondet har utviklet seg klart bedre enn Oslo Børs siden oppstart. 

Figur 1 Nordea Norwegian Stars inngår i Nordea sine fond med ekstra fokus på bærekraft.

BerGenBio1-060520

Det grunnleggende prinsippet bak Stars-fondeneÅpnes i nytt vindu er å investere i selskaper hvor vi ser attraktive økonomiske muligheter, og hvor vi gjennomfører en grundig ESG (Miljømessige, Sosiale og Forretningsetiske forhold).-analyse for å finne de "riktige" selskapene. Det vil si at vi kun investerer i selskaper som tar bærekraft på alvor. Vi har stor tro på at investeringer direkte i selskaper som proaktivt tilbyr løsninger på miljømessige og samfunnsmessige utfordringer, på sikt også vil være de mest lønnsomme.

Nordea Norwegian Stars investerer utelukkende i norske "Stars"-selskaper som er de «grønne» selskapene på Oslo børs som utmerker seg positivt mtp. bærekraftig omstilling, eksempelvis Tomra, Bonheur, Telenor, Fjordkraft, BerGenBio, Borregaard og Quantafuel. Fondet investerer ikke i selskaper som utvinner naturgass, olje og kull. Fondet investerer heller ikke i de selskapene som har som formål å være en del av denne verdikjeden, som for eksempel oljeserviceselskap. Det gjør at fondets karbonfotavtrykk vil være vesentlig lavere enn gjennomsnittet for andre norske fond som føller Oslo børs.

Fondets forvaltes av Robert Næss og har siden lansering gjort det bedre enn sin referanseindeks Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) i både fallende og i stigene perioder, både i forkant og under Korona-krisen. 

Figur 2 Utvikling Nordea Norwegian Stars siden oppstart.

BerGenBio2-060520

Sigrid Wilter Slørstad er bærekraftsjef i Nordea Liv. Hun kan fortelle at Nordea var først ute i Norge med en komplett fondsfamilie som særlig fokuserer på bærekraftig sparing. Fondsfamilien består av 6 fond med ulike aksjeandel og risikoeksponering, som følger Nordea sitt markedssyn og taktisk allokering. Nordea Liv BærekraftÅpnes i nytt vindu er en fondsportefølje vi har satt sammen av globale aksje-og rentefond, som gjør det enkelt for kundene å spare bærekraftig. Nordea Liv var første investor i Norwegian Stars, som utgjør den norske aksjeeksponeringen i fondsfamilien.

Norwegian Stars og Nordea Liv Bærekraft sin fondsserie å finne i FondskontoÅpnes i nytt vindu hos Nordea.

Robert Næss, Investerings-direktør i Nordea Investment Management Åpnes i nytt vindu

Robert er en meget anerkjent fondsforvalter i Norge og utdannet fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Han er mest kjent for sin «stabile aksjeprosess» med sin defensive tilnærming til aksjemarkedet. Denne nøkternheten i forvaltningen har gitt meget god avkastning over tid, og fondene som Robert forvalter har vunnet mange priser. Robert Næss forvalter blant annet aksjefondene Stabile globale aksjefond, Norge Verdi og Nordea Norwegian Stars.

Les om hva vi anbefaler rundt investeringer nå på nordea.no Åpnes i nytt vindu

Risiko ved sparing i fond Åpnes i nytt vindu

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på nordealiv.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.

Gå til fondslisten - Nordea Liv Åpnes i nytt vindu

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Mandag - fredag kl. 08.00 - 16.00