Innlegg skrevet av Espen Werenskjold 14.05.2020

Dramatisk kursfall og høy usikkerhet

Koronakrisen har hatt sterk påvirkning på globale finansmarkeder de siste månedene. Det som gjør situasjonen ekstra vanskelig, er at vi ikke har noen sammenlignbare historiske eksempler på det vi nå opplever. Vi har erfaring fra tidligere sykdommer som SARS og svineinfluensa, men ingen av de hadde det samme dramatiske globale omfanget som vi nå erfarer. Det aksjemarkedene ikke liker er nettopp en slik usikkerhet. Prisingen av markedet baserer seg på informasjon vi har tilgjengelig på et hvert tidspunkt, men også på informasjon som vi ikke har. De dramatiske fallene og den høye volatiliteten den siste tiden viste at markedet priset inn Korona med en gang man så omfanget av krisen. Svingningene reflekterte at man stadig fikk ny, og for det meste negativ, informasjon.

Det svinger i markedet

Den viktigste måleparameteren vi har på volatilitet (svingninger i markedet) er CBOE sin volatilitetsindeks (VIX). Denne er et mål på aksjemarkedets forventning om volatilitet, basert på indeksopsjonene i den brede S&P500-indeksen. Denne viser klart at usikkerhet og volatilitet var skyhøy i midten av mars. Vi ser imidlertid også at denne usikkerheten gradvis har trukket seg tilbake, og nå nærmer seg mer normale nivåer. Det jo alltid en god del usikkerhet i aksjemarkedet uansett.

Fra tidligere kriser ser vi at usikkerhet og volatilitet når et klimaks når krisen oppstår, men at dette typisk avtar med mer og bedre informasjon rundt omfanget og mulige løsninger på krisen.  

Figur 1 - Svingningene i aksjemarkedet var skyhøye i mars historisk sett, men har blitt kraftig redusert siden.

graf-volatilitetsindeks-150520

Den største usikkerheten ligger bak oss

Effekten av Korona-krisen vil helt klart få dyp effekt på økonomien i lang tid fremover. I den forbindelse er det interessant å merke seg en viktig forskjell mellom økonomien og finansmarkedene: Mens påvirkningen på økonomien skjer gradvis, vil oppfatningen i finansmarkedene om hvordan dette påvirker selskapers inntjening skje ganske umiddelbart. 

Vi har selvfølgelig ingen garantier for at krisen ikke kan blusse opp igjen med påfølgende ny usikkerhet og økte svingninger i markedet. På nåværende tidspunkt virker det imidlertid som om den største usikkerheten ligger bak oss, da vi i ukene fremover trolig vil sitte på mer informasjon - og ikke mindre.

Figur 2 - Effekten på avkastning var enorm i mars, men dette har roet seg uke etter uke.

graf-globale-aksjer-150520

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Mandag - fredag kl. 08.00 - 16.00