Din pensjon og sparing er trygg hos oss

Din pensjon og sparing er trygg hos oss selv om finansmarkedene gjør raske bevegelser. Våre forvaltere gjør alt de kan for at nettopp sparingen din skal være trygg. Vi følger markedene tett – og gjør nødvendige korrigeringer ved behov. 

Ha is i magen

- Vi anbefaler deg som sparer å ha is i magen og holde deg til din opprinnelige spareplan. Vær langsiktig selv om markedene svinger. På den måten vil du over tid høste oppgangen i aksjemarkedet, sier seniorstrateg i Nordea, Joachim Bernhardarsen. 

Seniorstrategen understreker viktigheten av å ha et langtidsperspektiv når en sparer i fond. 

- Svingninger er ikke uvanlig i aksjemarkedet. Det er samtidig vanskelig å time slike svingninger. Hvis du selger på feil tidspunkt, og mister gjeninnhentingen som ofte kommer i kjølvannet av en nedtur, kan det koste deg dyrt. Du har større sjanse til en positiv avkastning på lang sikt om du sparer jevnlig, enn om du forsøker å kjøpe og selge på riktige tidspunkter. Når du sparer jevnlig i en børsnedgang så kjøper du fondsandeler til en lavere pris. Disse vil stige i avkastning når markedet stiger igjen, sier han. 

Hva med pensjonen min?
Pensjon er "lange penger". Det betyr at det for mange er lenge til pensjonspengene skal utbetales. Og lange penger, med god spredning i aksjer og renter, klarer seg godt selv når finansmarkedene er rufsete. Pensjonssparing i investeringsprofiler gjennom oss i Nordea Liv sikrer deg nettopp en slik risikospredning.

Hvis det er lenge til du skal ta ut pensjonen din, anbefaler vi at du "sitter stille i båten". Dette vil si at du ikke gjør noen justeringer. Pensjonssparing er langsiktig, og tar høyde for at markedet går opp og ned. I tillegg reduseres aksjeandelen i sparingen automatisk i årene frem mot pensjonsalder, noe som reduserer påvirkningen fra dagens svingninger i markedet.

Er du pensjonist eller nærmer deg pensjonsalder, og har selv endret til en høyere aksjeandel på sparingen din? Eller valgt enkeltfond? Ta gjerne kontakt med oss for en prat, så hjelper vi deg med å gjøre en vurdering om hva som er best for nettopp deg.

Vi kan også forsikre deg om at vi utbetaler pensjoner som normalt, også i spesielle tider som vi opplever i år.

Webinaropptak: Hva betyr kollapsen av Silicon Valley Bank for markedet? (Oppdatert versjon)

Den amerikanske banken Silicon Valley Bank (SVB) har nylig kollapset. Hva er status nå? 

Se den oppdaterte versjonen av webinaropptaket hvor seniorstrategen Joachim Bernhardsen gir sine kommentarer. 

Oppdatert 17. mars 2023

Se webinar

Å sitte stille i båten mens det stormer

I finansmarkedene vil det alltid fra tid til annen være uroligheter. De siste årene har vært preget av mye frykt og uro knyttet til spredningen av korona-viruset. Krigen i Ukraina har også ført til svigninger i aksjemarkedet.  

Under korona-epidemien reagerte markedene først kraftig negativt, for så å ta seg opp igjen. Dette er ikke uvanlig i situasjoner preget av mye usikkerhet, med mangel på tegn til stabilitet. Ingen vet hvordan denne konkrete hendelsen vil utfolde seg, men med en langsiktig horisont for sparingen, er man godt rustet for å tåle nettopp slike svingninger.

Samfunnshendelser påvirker finansmarkedene
Tenker vi tilbake de siste 20 årene, har vi opplevd både utbrudd av SARS-virus og finanskrise. I begge tilfeller falt markedene kraftig, men med tiden stabiliserte det seg. De som sparer langsiktig, med god spredning i investeringene, er godt rustet for gjeninnhenting i etterkant av slike hendelser. Investeringer i våre investeringsprofiler gir deg nettopp en slik risikospredning.

Har dine investeringer i Nordea Liv faste, månedlige innbetalinger?
Da vil du i perioder etter store fall i markedet få flere fondsandeler for det samme innbetalingsbeløpet som foregående periode. Når markedene faller blir aksjene billigere. Det kan bidra positivt til den langsiktige avkastningen på sparingen din. 

Ta kontakt med oss dersom du har behov for ytterligere rådgivning.

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Mandag - fredag kl. 08.00 - 16.00