Vi jobber for å finne gode løsninger

Den siste tiden har vært dramatisk for alle. Korona- viruset har nådd våre egne nabolag. Først og fremst må vi verne om liv og helse. Vi har et stort hjerte for deg som kunde. Vi forstår alvoret, og vi jobber hardt for å finne gode løsninger for hver enkelt av dere.

Å sitte stille i båten mens det stormer

Den siste tiden har vært preget av mye frykt og uro knyttet til spredningen av Korona-viruset. Markedene har reagert kraftig negativt. Dette er ikke uvanlig i situasjoner preget av mye usikkerhet, med mangel på tegn til stabilitet. Ingen vet hvordan denne konkrete hendelsen vil utfolde seg, men med en langsiktig horisont for sparingen, er man godt rustet for å tåle nettopp slike svingninger.

Samfunnshendelser påvirker finansmarkedene
Tenker vi tilbake de siste 20 årene, har vi opplevd både utbrudd av SARS-virus og finanskrise. I begge tilfeller reagerte markedene kraftig, men med tiden har det stabilisert seg. Felles for disse situasjonene er at de som sparer langsiktig klarer seg godt. Med god spredning i investeringene – altså både aksjer og renter - står man enda sterkere rustet. Investeringer i våre fondsporteføljer gir deg nettopp en slik risikospredning.

Har dine investeringer i Nordea Liv faste, månedlige innbetalinger?
Da vil du i perioder etter store fall i markedet få flere fondsandeler for det samme innbetalingsbeløpet som foregående periode. Det kan bidra positivt til den langsiktige avkastningen på sparingen din. 

Ta kontakt med oss dersom du har behov for ytterligere rådgivning. Du finner også mer informasjon om hvordan du bør tenke rundt egen sparing i urolige tider her.Åpnes i nytt vindu

Vi er her når du trenger oss!

Vi i Nordea Liv er her for å ta vare på deg som kunde på best mulig måte. De fleste av oss jobber nå fra hjemmekontor, men vi er fullt operative og tilgjengelige for å svare på spørsmål du måtte ha i denne situasjonen. Slik kommer du best i kontakt med oss.

Din pensjon er trygg hos oss

Din tjenestepensjon er trygg hos oss selv om finansmarkedene beveger seg. Våre forvaltere gjør alt de kan for å nettopp din pensjon skal være trygg. Vi følger markedene tett – og gjør nødvendige korrigeringer ved behov. Pensjon er ‘lange penger’, dvs. at det er lenge til pengene skal realiseres som din pensjon. Og ‘lange penger’, med god spredning i aksjer og renter, klarer seg god selv når finansmarkedene er mest rufsete. 

Investeringer i fondsporteføljer gjennom Nordea Liv sikrer deg nettopp en slik risikospredning.

Videre, vi kan forsikre deg at vi holder våre tjenester tilgjengelig for deg og at utbetaler pensjoner som normalt. 

Hvis det lenge til du skal ta ut pensjonen din, anbefaler vi ‘at du sitter stille i båten’. Pensjonssparing er langsiktig, og tar høyde for at markedet går opp og ned. I tillegg reduseres aksjeandelen i sparingen automatisk i årene frem mot pensjonsalder, noe som reduserer påvirkningen fra dagens svingninger i markedet.

Nærmer du deg pensjonsalder, og har selv aktivt endret til en høyere aksjeandel på sparingen din?
Ta gjerne kontakt med oss for en prat, så hjelper vi det å gjøre en vurdering om hva som er best for nettopp deg.

Til deg som er eller blir permittert

Det er forventet at noen bedrifter vil velge å permittere ansatte, som en direkte eller indirekte følge av spredning av Covid-19 virus, i tiden som kommer.

I Norge plikter alle bedrifter å tilby sine ansatte tjenestepensjon, altså din arbeidsgivers sparing til din pensjon. Som hovedregel, opphører en arbeidsgivers plikt til å betale inn tjenestepensjon for permitterte ansatte.

Ved full permittering velger noen bedrifter å melde ut sine ansatte av tjenestepensjonsordningen, mens andre beholder ordningen aktiv. Begge alternativer er lovlige. Dersom din arbeidsgiver velger å melde deg ut av tjenestepensjonsordningen vil du motta et pensjonskapitalbevis.  Normalt sett kreves det 1 års medlemskap i tjenestepensjonsordningen for å ha rett til motta et pensjonskapitalbevis. Du må selv bære administrasjonskostnadene for den opptjente pensjonskapitalen i perioden du er permittert. Derimot når permitteringsperioden er over vil du normalt meldes inn igjen i bedriftens aktive tjenestepensjonsordning og din arbeidsgiver vil fortsette sparingen til din pensjon.

Fortsatt medlemskap i permitteringsperioden innebærer enten at din arbeidsgiver fortsatt innbetaler pensjon til deg, på lik linje med ansatte som ikke er permittert, eller at du i permitteringsperioden får ingen eller redusert pensjonssparing. Ved begge disse alternativene opprettholder du forsikringsdekningene slik de var på permitteringstidspunktet.

Du trenger ikke å foreta deg noe med hensyn til din tjenestepensjon som følge av permittering.

Spørsmål og svar

Flere kontakter oss nå for svar på spørsmål rundt børsuroen. Mange lurer på hva prosessen er rundt uttak eller endring på egen sparing. Her har vi samlet litt informasjon, og svar på ofte stilte spørsmål.

Se svar på ofte stilte spørsmål

Få oversikt over pensjonen Åpnes i nytt vindu

Logg deg inn på mobiltjenesten vår Nordea Boost for innsikt i hva lønnen din vil bli som pensjonist.

Les mer og logg deg inn Åpnes i nytt vindu

Taktisk allokering

Vi i Nordea Liv benytter taktisk allokering i de fleste av våre porteføljefond for å oppnå meravkastning. Det er markedssynet til Investments i Nordea og sjefsstrateg Kjetil Høyland, som publiseres i Global Asset Allocation Strategy hver måned som ligger til grunn for disse allokeringene.

Les mer om taktisk allokering

Fondsforvalternes vurdering Åpnes i nytt vindu

Nordeas leder for det norske aksjeteamet, Robert Næss, og lederen for renteforvaltningen, Torgeir Stensaker deler hvordan de resonnerer og opptrer i denne situasjonen. "Det handler mye om å holde hodet kaldt og holde fast på strategien."

Les artikkelen fra Fondsmagasinet Åpnes i nytt vindu