Mann i stue med hund og katt

Året ingen av oss var forberedt på

2020 ble ikke akkurat som vi hadde forventet. Korona-viruset gjorde at alt ble annerledes. Mye ble krevende både på jobb og hjemmebane, og det vi gledet oss til ble satt på vent. Men vi mennesker er flinke til å tilpasse oss og finne nye løsninger. Slik tenker også vi i Nordea Liv.

Din pensjon er trygg hos oss

Selv om ingen helt vet hvordan situasjonen vil utfolde seg, er man godt rustet til å tåle svingninger i markedene med en langsiktig horisont på sparingen.

Din tjenestepensjon er trygg hos oss selv om finansmarkedene gjør raske bevegelser. Våre forvaltere gjør alt de kan for at nettopp din pensjon skal være trygg. Vi følger markedene tett – og gjør nødvendige korrigeringer ved behov. Pensjon er "lange penger". Det betyr at det for mange er lenge til pensjonspengene skal utbetales. Og lange penger, med god spredning i aksjer og renter, klarer seg godt selv når finansmarkedene er rufsete. Investeringer i fondsporteføljer gjennom oss i Nordea Liv sikrer deg nettopp en slik risikospredning.

Hvis det lenge til du skal ta ut pensjonen din, anbefaler vi at du "sitter stille i båten". Dette vil si at du ikke gjør noen justeringer. Pensjonssparing er langsiktig, og tar høyde for at markedet går opp og ned. I tillegg reduseres aksjeandelen i sparingen automatisk i årene frem mot pensjonsalder, noe som reduserer påvirkningen fra dagens svingninger i markedet.

Nærmer du deg pensjonsalder, og har selv aktivt endret til en høyere aksjeandel på sparingen din? Ta gjerne kontakt med oss for en prat, så hjelper vi deg med å gjøre en vurdering om hva som er best for nettopp deg.

Vi kan også forsikre deg om at vi utbetaler pensjoner som normalt, også i spesielle tider som vi opplever i år.

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Til deg som er eller blir permittert

Det er forventet at noen bedrifter vil velge å permittere ansatte, som en direkte eller indirekte følge av spredning av Covid-19 virus, i tiden som kommer.

I Norge plikter alle bedrifter å tilby sine ansatte tjenestepensjon, altså din arbeidsgivers sparing til din pensjon. Som hovedregel, opphører en arbeidsgivers plikt til å betale inn tjenestepensjon for permitterte ansatte.

Ved full permittering velger noen bedrifter å melde ut sine ansatte av tjenestepensjonsordningen, mens andre beholder ordningen aktiv. Begge alternativer er lovlige. Dersom din arbeidsgiver velger å melde deg ut av tjenestepensjonsordningen vil du motta et pensjonskapitalbevis.  Normalt sett kreves det 1 års medlemskap i tjenestepensjonsordningen for å ha rett til motta et pensjonskapitalbevis. Du må selv bære administrasjonskostnadene for den opptjente pensjonskapitalen i perioden du er permittert. Derimot når permitteringsperioden er over vil du normalt meldes inn igjen i bedriftens aktive tjenestepensjonsordning og din arbeidsgiver vil fortsette sparingen til din pensjon.

Fortsatt medlemskap i permitteringsperioden innebærer enten at din arbeidsgiver fortsatt innbetaler pensjon til deg, på lik linje med ansatte som ikke er permittert, eller at du i permitteringsperioden får ingen eller redusert pensjonssparing. Ved begge disse alternativene opprettholder du forsikringsdekningene slik de var på permitteringstidspunktet.

Du trenger ikke å foreta deg noe med hensyn til din tjenestepensjon som følge av permittering.

Å sitte stille i båten mens det stormer

Det siste halvåret har vært preget av mye frykt og uro knyttet til spredningen av Korona-viruset. Markedene reagerte først kraftig negativt, for så å ta seg opp igjen. Dette er ikke uvanlig i situasjoner preget av mye usikkerhet, med mangel på tegn til stabilitet. Ingen vet hvordan denne konkrete hendelsen vil utfolde seg, men med en langsiktig horisont for sparingen, er man godt rustet for å tåle nettopp slike svingninger.

Samfunnshendelser påvirker finansmarkedene
Tenker vi tilbake de siste 20 årene, har vi opplevd både utbrudd av SARS-virus og finanskrise. I begge tilfeller falt markedene kraftig, men med tiden stabiliserte det seg. De som sparer langsiktig, med god spredning i investeringene, er godt rustet for gjeninnhenting i etterkant av slike hendelser. Investeringer i våre fondsporteføljer gir deg nettopp en slik risikospredning.

Har dine investeringer i Nordea Liv faste, månedlige innbetalinger?
Da vil du i perioder etter store fall i markedet få flere fondsandeler for det samme innbetalingsbeløpet som foregående periode. Når markedene faller blir aksjene billigere. Det kan bidra positivt til den langsiktige avkastningen på sparingen din. 

Ta kontakt med oss dersom du har behov for ytterligere rådgivning.

Spørsmål og svar

Her har vi samlet litt informasjon, og svar på ofte stilte spørsmål.

Se svar på ofte stilte spørsmål

Få oversikt over pensjonen Åpnes i nytt vindu

Logg deg inn på mobiltjenesten vår Nordea Boost for innsikt i hva lønnen din vil bli som pensjonist.

Les mer og logg deg inn Åpnes i nytt vindu

Din bankhverdag Åpnes i nytt vindu

Er du Nordea Bank kunde og trenger avdragsfrihet på boliglånet ditt? Her finner du aktuell informasjon rundt Covid-19 og hvilke grep du kan gjøre for din bankhverdag.

Les mer på nordea.no Åpnes i nytt vindu

Trenger du hjelp?

Kontakt oss

Privatkunder: mandag – fredag kl. 08.00 – 16.00 Bedriftskunder: mandag – fredag kl. 09.00 – 14.00