Pensjon fra første krone innføres 1. januar 2023

Regjeringen la på forsommeren frem et forslag til lovendringer om pensjon fra første dag og første krone med innføring fra 1. januar 2023 . Hvordan vil dette påvirke pensjonskostnadene for nettopp din bedrift? I Nordea Livs Bedriftsdialog kan du enkelt estimere dette allerede nå.

Hva innebærer det nye lovforslaget?

  • Minste sparesats på 2 prosent av lønn for obligatorisk tjenestepensjon opprettholdes
  • Mulighetene i dagens regelverk til å unnta lønn inntil 1 G fra pensjonsopptjening fjernes
  • Dagens mulighet til å unnta ansatte under 20 år og ansatte med lavere stillingsandel enn 20 prosent opphører. Obligatorisk tjenestepensjon foreslås endret til å omfatte ansatte fra og med 13 års alder
  • Nytt minstekrav til inntekt for medlemskap i pensjonsordningen, foreslås harmonisert med minstegrensen for rapportering til a-ordningen. Denne grensen er som hovedregel på kr 1000, men kr 10 000 kroner for skattefrie organisasjoner mv
  • Det foreslås ikke å videreføre egne unntaksregler for sesongarbeidere

Når innføres endringen?

Lovforslaget foreslås innført fra 1. januar 2023. Dagens regler, med fradrag for 1 G og medlemskapskriterier, er imidlertid valgfrie for arbeidsgivere. Bedrifter som ikke allerede har innført endringene i lovforslaget, kan derfor gjør dette med en gang.

Hva med overgangsregler?

Forslaget innebærer ikke egne overgangsregler, men regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en vurdering av eventuell midlertidig kompensasjon til arbeidsgivere før endringene trer i kraft.

Se hva endringene innebærer kostnadsmessig i Bedriftsdialogen

Lovforslaget vil gi de ansatte muligheter for høyere pensjon. Samtidig påvirkes pensjonskostnadene for mange arbeidsgivere. I Bedriftsdialogen, som du finner på nordealiv.no, er det flere gode verktøy for å simulere kostnadsendringer som kan komme med de nye reglene. Her kan du også selv enkelt bestille endinger i avtalen hvis bedriften din ønsker å være i forkant av innføringen som kommer om et drøyt år.

Kontakt oss

Ring 23 25 47 00

Privatkunder: mandag – fredag kl. 08.00 – 16.00 Bedriftskunder: mandag – fredag kl. 09.00 – 14.00