Hva innebærer de nye reglene?

  • Bedrifter som er lovpålagt å ha tjenestepensjon til sine ansatte må nå spare til pensjon for sine ansatte også for den del av lønnen som ligger mellom 0 og 1 G ( G står for grunnbeløpet i folketrygden) 
  • Minste sparesats på 2 prosent av lønn for obligatorisk tjenestepensjon opprettholdes
  • Innskudd fra første krone gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende eller andre som ikke er pliktig til å opprette en tjenestepensjonsavtale
  • Dagens mulighet til å unnta ansatte under 20 år, ansatte med lavere stillingsandel enn 20 prosent og sesongarbeidere opphører
  • Tjenestepensjonsavtaler skal omfatte ansatte fra og med 13 år
  • For skattefrie organisasjoner kan bedriften bestemme at de ansatte først skal meldes inn i avtalen når de har tjent kr. 10. 000
  • Overgangsregler frem til 30. juni 2022

Når innføres endringen?

Vi vil i forkant av innskuddsvarsel for juli tilpasse alle avtaler til nytt regelverk. Endringen vil få virkning fra 1. juli 2022 og vil ikke ha tilbakevirkende kraft. 

Ved konvertering vil den satsen som i dag er gjeldene for tjenestepensjonsavtalen i intervallet 1-12 G legges inn i intervallet 0-12 G. Det er ikke mulig å ha en egen sats i intervallet 0-1 G.

 

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Mandag - fredag kl. 08.00 - 16.00