Pensjon fra første krone i 2022!

Regjeringen har tidligere kommet med et forslag til lovendringer om pensjon fra første ansettelsesdag og første lønnskrone med innføring fra 1. januar 2023 . Regjeringen har nå besluttet at endringen innføres allerede 1. januar 2022. Hvordan vil dette påvirke pensjonskostnaden for bedriften din? I Nordea Livs Bedriftsdialog kan du estimere dette.

Hva innebærer de nye reglene?

  • Minste sparesats på 2 prosent av lønn for obligatorisk tjenestepensjon opprettholdes
  • Mulighetene i dagens regelverk til å unnta lønn inntil 1 G fra pensjonsopptjening fjernes for bedrifter som er lovpålagt å ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte
  • Dagens mulighet til å unnta ansatte under 20 år, ansatte med lavere stillingsandel enn 20 prosent og sesongarbeidere opphører
  • Obligatorisk tjenestepensjon endres til å omfatte ansatte fra og med 13 års alder

Når innføres endringen?

Lovendringen innføres 1. januar 2022. Bedrifter som ikke allerede har innskudd fra første ansettelsesdag og første krone, kan velge å gjennomføre endringen allerede nå.  

Vi vil holde deg oppdatert her etter hvert som vi får mer informasjon. 

Hva med overgangsregler?

Det blir overgangsregler frem til 30. juni 2022, for de bedriftene som trenger det.  

Benytt Bedriftsdialogen!

Lovforslaget vil gi de ansatte muligheter for høyere pensjon. Samtidig påvirkes pensjonskostnadene for mange arbeidsgivere. Ønsker dere å endre allerede nå? Gå til BedriftsdialogenÅpnes i nytt vindu, og velg endre innskuddsplan under meny og si ja til innskudd fra første krone.

Trenger du hjelp?

Kontakt oss

Privatkunder: mandag – fredag kl. 08.00 – 16.00 Bedriftskunder: mandag – fredag kl. 09.00 – 14.00