Husk å ta opp pensjon med kunder som er selvstendig næringsdrivende!

Har du kunder som er selvstendig næringsdrivende og med inntekt over 7,1G (687.869 kroner)? Da bør du ta opp temaet pensjonssparing med disse.

Her har de en gunstig mulighet, siden de kan trekke sparingen fra næringsinntekten. Husk at det er mulig å tilbakedatere sparingen, og på denne måten få inntektsfradrag for fjoråret så lenge dette gjøres før regnskapsfristen 31. mars.  

Behovet for pensjon utover det man får fra folketrygden stiger normalt i forhold til inntekten. Jo høyere inntekt man har som næringsdrivende desto lavere andel av inntekten vil man få som alderspensjonist. Merk at årlig inntekt utover kr 687.869 (7,1 G) ikke gir opptjening i folketrygden.

Fordeler med å spare gjennom innskuddspensjon:

  • Fradrag i næringsinntekten for pengene som spares til pensjon, men også for administrasjonskostnadene og premien for innskuddsfritak. Skatt påløper først ved utbetaling av pensjonen.
  • Skattebesparelse på inntil halvparten av innbetalingene knyttet til pensjonsavtalen. Hvor mye skatten reduseres, avhenger av marginalskatten.
  • Spar inntil 7 % av årlig næringsinntekt mellom 1 G og 12 G.
  • Betydelig bedre pensjon som pensjonist.
  • Innskuddspensjon gir økt fleksibilitet, blant annet når det gjelder uttak av alderspensjon.
  • Ved dødsfall tilfaller oppspart kapital de etterlatte.