Sist oppdatert 03.04.2020

I disse dager er det mye usikkerhet i livene våre. Usikkerhet knyttet til barna våre som nå brått er hjemme fra skolen. Usikkerhet rundt egen helse, jobb og fremtid. Usikkerhet knyttet til investeringene våre, som vi har sett fått hard medfart på de globale finansmarkedene de siste månedene. Mange av oss sitter på hjemmekontor og må jobbe litt annerledes enn hva man er vant til, og mange av oss har muligens også dessverre blitt permittert og føler situasjonen ekstra sårbar. Vi i Nordea Liv sitter ikke på alle svarene i denne krevende situasjonen, men det vi kan love deg som kunde er vi er der for deg med all vår pensjon- og kapitalforvaltningskompetanse.

Nordea er Nordens største kapitalforvalter med omlag 3.000 milliarder kroner under forvaltning, og vi i Nordea Liv drar stor nytte av å kunne trekke på denne forvaltningen, både for å dra nytte av størrelse, men også kompetanse. Vi har også nytte av å tilhøre en stor bank som har et stort rådgiverkorps over hele landet. Det forteller deg som kunde at vi både er en robust aktør som du kan stole på både i gode og i tøffere tider slik som nå. Du kan stole på at vi kan snu oss rundt da situasjonen krever det. Du kan også stole på at Nordea Liv sine løsninger for både sparing i fondskonto eller for tjenestepensjon vil hjelpe deg å komme igjennom den krevende perioden på en best mulig måte finansielt.

Det viktigste for å sikre at våre kunder oppnår god avkastning over tid er å sørge for at dere investerer i produkter som har et solid fundament. Et godt fundament betyr at man har en god spredning mellom ulike typer investeringer for å sikre at man får best mulig avkastning for den risikoen man påtar seg. Aksjer i både norske og utenlandske selskaper som skal være viktigste bidragsyter for å sikre høy avkastning over tid, investeringer i rentebærende obligasjoner hos stater og selskaper bidrar med jevnlige utbetalinger og likviditet, og ikke minst sikrer korte renter stabilitet i verdier i utfordrende tider slik som nå.

Da det kommer til hvilke aksjer og hvilke rentebærende obligasjoner vi fyller de ulike risikoprofilene eller porteføljene med, så avhenger det av hvilke preferanser du som kunde har. Ønsker du et kostnadseffektivt alternativ hvor Nordea plasserer pengene dine i hovedsakelig indeksfond i Nordea Indeksforvaltning? Eller ønsker du i større grad å få dra nytte av Nordea sin kompetanse fra å være Nordens største kapitalforvalter i enten Nordea Aktiva, Nordea Aktiva Bedrift eller Nordea Liv Bærekraft? Aktiv forvaltning i disse produktene kommer i form av aktiv forvaltning i underfond, men også at vi har et aktivt overordnet markedssyn på aksjer og renter som vi justerer porteføljene etter på en månedlig basis. Begge kilder til aktiv forvaltning har vist seg å gi gode bidrag til avkastning over tid.

Hvor mye man har investert i ulike typer investeringer varierer mye ut ifra valgt risikoprofil for våre kunder i fondskonto, men for våre kunder på tjenestepensjon så anbefaler vi 80 prosent i aksjer, 10 prosent i rentebærende obligasjoner og 10 prosent i korte renter som en startportefølje. Noen kan muligens føle seg usikker på en slik aksjeandel med den usikkerheten og med de svingningene vi observerer ute i markedet nå. Det behøver man ikke være, for ved sparing til pensjon er tiden definitivt din venn, og da har man evnen til å høste av den meravkastningen aksjer har vist oss å gi over tid. 

For de av kundene som ikke har tid og skal snart gå av med pensjon, så blir jo aksjeandelen i dine oppsparte pensjonsmidler gradvis redusert ned til kun 10 prosent aksjer, 30 prosent rentebærende obligasjoner og hele 60 prosent stabile korte renter fra året du fyller 55. Du har derfor god grunn til år ta det med ro og føle deg beroliget med at Nordea Liv tar trygt hånd om din pensjon frem til den kommer til utbetaling.

Ønsker dere alle en fin påske.

Leif-Rune Huseby Rein
Investeringsdirektør - Nordea Liv & Pensjon

Leif-Rune Huseby Rein Investeringsdirektør

Tidligere jobbet Leif-Rune som sjefstrateg i Nordea Wealth Management. Han var ansvarlig for det taktiske markedssynet på globale aksjer og renter som Nordea benytter seg av mot sine privatkunder, og som også Nordea Liv benytter i sine porteføljer. Følgelig er har han vært og fortsetter å være en markant og anerkjent talsperson for Nordea overfor både kunder og media. Leif-Rune har en MBA i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Les mer om selskapet Nordea Liv