Bidra til endring gjennom sparingen din

- Visjonen til Nordea Liv er «å skape avkastning med ansvar» sier Haukås. - Utover de finansielle aspektene ved bærekraft, så bryr vi oss om verden vi lever i og ønsker å bidra til en positiv utvikling. I kraft av at vi er en langsiktig kapitalforvalter så har vi unektelig et ansvar, men også store muligheter til å påvirke. Vi stiller krav til selskapene vi investerer i, på lik linje som vi stiller krav til oss selv om å ta vare på mennesker og omgivelser på en god måte. Det er riktig å gjøre, og det vet vi kundene våre er opptatt av også, sier Haukås. 

Nye varmerekorder i verden

- 2023 har dessverre satt nye varmerekorder for temperaturer i verden, forklarer Haukås. Tallene fra EUs organisasjon for klimaendringer, Copernicus, viser at 2023 ble det varmeste året som er målt. Snittemperaturen var 1,48 grader høyere enn før det industrielle gjennomsnittet (1850-1900), en oppgang på 0,3 grader sammenlignet med 2022, og veldig tett på 1,5 graders målet i Parisavtalen. Selv om vi regner inn effekten av værfenomenet «El Niño» er trenden tydelig.

- Klimaendringene begynner nå for alvor å merkes med ekstremvær, hetebølger og kuldeperioder. Stemmene som krever politisk handling, ikke bare planer, blir stadig høyere, påpeker Haukås.

Klimatoppmøte ble historisk

Like før jul ble klimatoppmøtet COP28 avsluttet med en historisk slutterklæring. For første gang forpliktet deltakerlandene seg til å bevege seg vekk fra fossilt brensel. Aldri tidligere har dette blitt kommunisert så eksplisitt. For to år siden, i Glasgow, var det bare kull som ble nevn. 

Klimaendringer har topp prioritet i bærekraftsarbeidet vårt

Vi i Nordea har satt strenge, vitenskapsbaserte mål for investeringene våre. Dette gjelder for alle våre investeringsprofiler og fond. 

- En av begrensningene vi har lagt på investeringene våre er at vi ikke skal investere i selskaper som driver med fossil energi, med mindre de har troverdige planer for å kutte sine utslipp i tråd med Paris-avtalen, forteller Haukås. - Svært få energiselskaper oppfyller dette kravet, noe som gjør at vi har liten til ingen eksponering mot energi.

- Det at vi har hatt lite investeringer i energi i 2023, har betalt seg finansielt. Det tror vi også at det vil gjøre fremover, selv om det var en kortsiktig motvind i 2021-22, forklarer Haukås. - Historikken viser også at energi har gitt klart lavere avkastning de siste 15 årene, målt mot globale aksjer. Vi mener Nordeas strategi er godt tilpasset en bærekraftig fremtid og de krav og tiltak som vil måtte komme. Vi mener også at det vil gi finansielle resultater, selv om det ikke er noen garantier for det.

Aktivt eierskap bidrar til endring

- Vi avventer fortsatt tall for desember måned, men per november 2023 viser tallene våre at selskapene i våre profiler har redusert utslippene siden målingene vi gjorde i utgangen av 2022, sier Haukås. - Tallene viser også at vi har gjort nye investeringer i en del selskaper som har høye utslipp i løpet av året. Dette kan ved første øyekast fremstå som litt merkelig, men gjennom å investere i selskaper med høye utslipp, men som har troverdige planer om kutt i fremtiden kan vi være med å bidra til en reell reduksjon i verdens karbonutslipp, forklarer Haukås. 

- Et eksempel på et slikt selskap er Norsk Hydro. Dette er et selskap med relativt høye utslipp, da aluminiumsproduksjon er en energiintensiv industri, men som likevel er blant de beste i sin industri. De har planer om å bli netto null utslipper senest i 2050 og som vil ha kuttet sine utslipp med 23 % fra vi sist målte profilene våre i 2022, sier Haukås. 

Spar i Nordea Liv Bærekraft Valutasikret

Nordea Liv Bærekraft Valutasikret er et populært investeringsalternativ blant våre pensjonskunder. Profilen har et svært høyt fokus på bærekraft, samtidig som det er god diversifisering, det utøves aktivt eierskap i de underliggende fondene og er aktivt forvaltet. Dine ansatte har muligheten til å velge den aksjeandelen som passer risikoprofilen og månedlig rebalansering sikrer god risikokontroll. I tillegg har Nordea Liv Bærekraft levert god avkastning siden oppstart. Nysgjerrig? Les mer her! 

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Mandag - fredag kl. 08.00 - 16.00