Vi har, i samarbeid med Nasdaq, lansert en oversikt over bærekraftig avtrykk for våre bærekraftige kombinasjonsfond. Se hvordan du som kunde i Nordea Liv kan se ditt miljømessige avtrykk i vår fondsserie Nordea Liv Bærekraft.

Vi vet at våre kunder er opptatt av at deres penger forvaltes på en ansvarlig måte, og har lenge etterspurt mer konkrete eksempler på hvordan deres investeringer kan bidra til en mer bærekraftig fremtid. Derfor har Nordea, i samarbeid med Nasdaq, lansert en oversikt over bærekraftig avtrykk for våre bærekraftige kombinasjonsfond. Det betyr at du som kunde i Nordea Liv kan se ditt miljømessige avtrykk i vår fondsserie Nordea Liv Bærekraft. Dette produktet tilbyr vi til i alle våre spare- og investeringsprodukter til privatpersoner og bedrifter.  

Bærekraftig avtrykk

Gjennom å vise bærekraftig avtrykk ønsker vi å gjøre det enklere og mer forståelig for kundene å se hvilken forskjell de kan utgjøre når de velger det bærekraftige alternativet. Bærekraftig avtrykk vises for valgte miljøparametere når det investeres NOK 1 000 000 i fondsserien Nordea Liv Bærekraft. Det miljømessige avtrykket til fondsserien sammenlignes med en global indeks (indeksene Nasdaq Developed & Emerging Markets). Dette vil gjøre det lettere for deg som kunde å se at mange investorer sammen kan utgjøre en stor forskjell. 

Tallene stammer hovedsakelig fra data rapportert fra selskapene som inngår i fondet. Beregningene er bare basert på aksjeandelen av porteføljen. I profiler med høyere risiko er aksjeandelen større enn i profiler med lavere risiko, og dermed øker forskjellen i det bærekraftige avtrykket. 

Se effekten av bærekraft

Beregningene er basert på selskapenes vannbruk, CO2-utslipp, avfallsgenerering og fossile reserver. Dataene omregnes til påvirkning ved å knytte størrelsen på en referanse til kundens investering i selskapene til selskapenes samlede miljøpåvirkning. Dermed betyr det å eie 1 % av et selskap at man eier 1 % av selskapets utslipp, avfall og så videre.

effekt-invest-nlb80

Se effekten ved investering i fondserien Nordea Liv Bærekraft 80Åpnes i nytt vindu

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Vannbruk

Viser hvor mye vann selskapene i fondet bruker direkte eller kjøper årlig. Dette er viktig, siden mer enn 1 milliard mennesker ikke har tilgang til ferskvann, og at for mer enn 2,7 milliarder mennesker er vann en knapp ressurs minst én måned i året. 

Avfallsgenerering

Omfatter alt avfall som produseres årlig av selskapene, som enten brennes eller fraktes til søppeldynger (ikke blir gjenvunnet). Dette er viktig siden vi trenger 1,75 planeter for å klare å ta unna alt avfallet som genereres for øyeblikket.

Co2-utslipp

Omfatter alle de årlige drivhusgassutslippene som produseres direkte av selskapene, eller forbruk av energi omsatt til CO2-ekvivalenter. Dette er viktig siden drivhusgassutslipp bidrar til global oppvarming og klimaendringer.  

Olje-, kull og gassreserver

Representerer fremtidige mulige CO2-utslipp hvis olje-, gass- og kullreserver utvinnes og brukes. Dette er viktig fordi de bidrar betydelig til klimaendringer hvis de utvinnes og brukes til brennstoff, og de blir ubrukte aktiva hvis myndigheter forbyr selskaper å utvinne dem. 

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Se effekten på bærekraft Åpnes i nytt vindu

Vi syns du bør vite mer om bærekraften på investeringen din. Derfor analyserer vi porteføljene til tusenvis av selskaper, med et utvalg kriterier for å vise deg effekten. Her kan du lese hva utfallet på bærekraft blir om du investerer NOK 1 million i Nordea Liv Bærekraft 80.

Se effekten ved investering i fondserien Nordea Liv Bærekraft 80 Åpnes i nytt vindu

Risiko ved sparing i fond Åpnes i nytt vindu

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på nordealiv.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.

Gå til fondslisten - Nordea Liv Åpnes i nytt vindu

Vil du vite mer om bærekraftige fond i Nordea Liv?

Her finner du mer informasjon om fondspakken Nordea Liv Bærekraft. Du kan også kontakte din rådgiver i banken eller din Private Banking rådgiver.

Les mer om Nordea Liv Bærekraft Åpnes i nytt vindu

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Mandag - fredag kl. 08.00 - 16.00