Velkommen til den nye pensjonsleverandøren din!

Innskuddspensjonsavtalen til bedriften din ble flyttet fra Frende Forsikring til Nordea Liv 1. november. Selv om pensjonsavtalen nå er i Nordea Liv, samarbeider vi videre med bankene i frendefamilien om pensjon. Noen ting vil være litt annerledes her hos oss. Derfor har vi samlet det som er viktigst for deg å ha kjennskap til på denne siden. Lyst å sjekke ut pensjonsavtalen allerede nå? Besøk Bedriftsdialogen!

Få oversikt og utfør endringer på avtalen i Bedriftsdialogen

Tidligere har du kanskje vedlikeholdt pensjonsavtalen gjennom nettbanken? Hos oss bruker du nettportalen Bedriftsdialogen. Alle endringer, om det gjelder de ansatte eller selve pensjonsavtalen, gjøres enkelt i  Bedriftsdialogen. Dersom du er oppført som kontaktperson for pensjonsavtalen, har du nå tilgang. Ønsker du at flere skal få tilgang, bestiller du dette herÅpnes i nytt vindu.

For å gjøre det enkelt for deg å bli kjent med Bedriftsdialogen, har vi laget en film som er smart å se. Her får du blant annet informasjon om hvordan du enkelt gjør endringer og hvordan Bedriftsdialogen gir deg oversikt over faktura og fakturabilag.   

Vi oppfordrer deg til å logge inn i Bedriftsdialogen for å få oversikt og sjekke at informasjon om ansatte er korrekt. Har du for eksempel registrert riktig stillingsprosent og lønn på alle? Sjekk også at vi har korrekt e-postadresse på deg, slik at du mottar viktig informasjon fra oss.

Ønsker du å se velkomstbrevet og oversikt over pensjonsmidlene som ble overført til oss fra Frende? Logg inn!Åpnes i nytt vindu

Fakturering i Nordea Liv

Slik er faktureringen i Nordea Liv

I Nordea Liv er faktureringen litt annerledes enn i Frende. I Frende hadde dere månedlig fakturering av pensjonsinnskudd, premie og kostnader. I Nordea Liv har vi månedlig fakturering av pensjonsinnskudd, mens premie og kostnader faktureres årlig. Det betyr at dere en gang i året, ved avtalens hovedforfall, vil få en faktura med et høyere beløp enn hva dere vanligvis får.

Første giro dere mottar fra Nordea Liv i forbindelse med etableringen av avtalen, vil inneholde innskudd, kostnader og premie fra 1.11.2020 til 1.1.2021. I begynnelsen av desember vil dere motta en ny giro med forfallsdato 1.1.2021. Denne vil være tilknyttet avtalens hovedforfall og vil i tillegg til innskudd for januar 2021, inneholde kostnader og premie for hele 2021.  

I Frende hadde dere direkte trekk fra konto. Vi har to hovedløp som avhenger av om bedriften er registrert i ELMA-registeret eller ikke:

Bedriften er registrert i ELMA-registeret

Du vil motta EHF-faktura fra oss hver måned. Fakturabilag tilhørende faktura vil være tilgjengelig i nettpost i Bedriftsdialogen. 

Dersom den som skal betale regningene hos dere ikke har tilgang til Bedriftsdialogen, men trenger fakturabilagene kan du enten gi vedkommende tilgang til Bedriftsdialogen eller selv finne bilaget i Bedriftsdialogen og sende videre. Ny tilgang til BD kan bestilles herÅpnes i nytt vindu

Bedriften er ikke registrert i ELMA-registeret

Du vil motta faktura og fakturabilag på e-post fra oss dersom vi har korrekt e-post adresse registrert på deg i Bedriftsdialogen. De samme dokumentene vil være tilgjengelig i nettpost. 

De to første giroene vil du også motta pr. post. Dette fordi vi ønsker å sikre at du mottar disse, og du har hatt tid til å legge inn korrekt e-post adresse i Bedriftsdialogen. Dersom du ønsker at fremtidige faktura også skal sendes pr. post er dette mulig. Vi gjør oppmerksom på at det i så fall vil bli belastet et fakturagebyr. 

Ønsker du å fortsette med direkte trekk fra konto?

Direkte trekk fra konto er mulig også i Nordea Liv – da via avtalegiro. Dersom du ønsker dette må du opprette avtale via Bedriftsdialogen under Meny – Økonomi – Avtalegiro/automatisk trekk fra fond.

Investeringsvalg for avtalen

Pensjonsavtalens midler er overført til fondspakker med tilnærmet lik aksjeandel som i avtalens spareprofil hos Frende. Dette blir også oppstartsfond for nye medlemmer. Vi oppfordrer deg til å logge inn i Bedriftsdialogen og se hvilket oppstartsfond bedriften din har hos oss. Dersom dere er plassert i Indeksforvaltning Valutasikret, kan dine ansatte justere aksjeandelen innenfor Indeksforvaltning Valutasikret. Er bedriften plassert i Aktiva Bedrift, kan dine ansatte velge mellom fondspakkene til venstre:

Alle våre fondspakker til pensjonssparing har automatisk nedtrapping av akjseandel fra den ansatte fyller 55 år. Les mer om dette og fondspakkene vi tilbyr!Åpnes i nytt vindu

Vi tar vare på dine ansatte!

Pensjon er de ansattes fremtidige lønn. Dessverre er det få privatpersoner som har oversikt over hvor mye de faktisk får i pensjon. Dette gjør vi noe med! Vi har gode digitale løsninger for å synliggjøre det viktigste ansattgodet etter lønn - nemlig pensjon. 

Persondialogen gir de ansatte full oversikt over pensjonsavtalen sin. Her finner de også forsikringsbevisene sine, og starter utbetaling av pensjon når det blir aktuelt. Vi har også en mobilløsning - Boost, som visualiserer pensjon på en helt ny måte. 

Dine ansatte får god informasjon fra oss om flyttingen av pensjonsavtalen, og tilgang til våre digitale løsninger. Imidlertid er det viktig at vi har korrekt kontaktinformasjon på dine ansatte. Denne registrer du enkelt i Bedriftsdialogen eller de ansatte oppdaterer den selv i Persondialogen. 

Bærekraftige investeringer

Vi er opptatt av hvor penger som investeres ender opp. Derfor har vi høyt fokus på hvilke selskaper vi velger inn i våre pensjonsfond. Alle selskap dere investerer i gjennom oss har vært gjennom risikoanalyser med tanke på blant annet miljø og menneskerettigheter. Nordea er en sterk partner for Nordea Liv, hvor både innflytelse og kompetanse kommer Nordea Liv og våre kunder til gode.

Åpnes i nytt vindu

Pensjon er viktig for de ansatte

Pensjon oppleves som komplisert for mange. Vårt mål er at ansatte skal forstå pensjon. Vi er så heldige å ha vår egen pensjonsekspert, Liven Sandell, med på laget. Hun har laget en pensjonsfilm hvor hun forklarer pensjon på en enkel og litt annerledes måte. Her kan du velge de kapitlene som interesserer mest. Vi vil sende ut filmen til dine ansatte i et nyhetsbrev. 

Se filmÅpnes i nytt vindu

Hva trenger du som pensjonskunde å vite? Åpnes i nytt vindu

Vi har laget en film som gir deg som er kontaktperson på pensjonsavtalen, en enkel innføring i Bedriftsdialogen og faktureringsrutinene våre. Se vår pensjonsekspert Liven Sandell forklare og vise på en enkel og engasjerende måte!

Se film! Åpnes i nytt vindu

Hvilken investeringsprofil passer for dine ansatte? Åpnes i nytt vindu

Vi vet det kan være vanskelig for dine ansatte å ta stilling til hvordan pensjonsinnskuddene plasseres. Derfor har vi ulike investeringsprofiler og fondspakker som tar hensyn til hvilken risiko og tidshorisont dine ansatte har.

Les om fondspakkene vi tilbyr Åpnes i nytt vindu

Vi tar vare på deg når egen pensjonskonto kommer! Åpnes i nytt vindu

1. januar 2021 er lovendringen om egen pensjonskonto planlagt innført. Dette gir bedriften et økt informasjonskrav til de ansatte. Med smarte digitale løsninger hjelper vi deg med dette. Les mer om hva lovendringen betyr for deg og dine ansatte.

Les mer om lovendringen Åpnes i nytt vindu