Velkommen til den nye pensjonsleverandøren din!

Bedriftens innskuddspensjonsavtale er nå flyttet til Nordea Liv. Noen ting vil være litt annerledes her hos oss. Derfor har vi samlet det som er viktigst for deg å ha kjennskap til på denne siden. Lyst å sjekke ut pensjonsavtalen allerede nå? Besøk Bedriftsdialogen!

Få oversikt og utfør endringer på avtalen i Bedriftsdialogen

Tidligere har du kanskje vedlikeholdt pensjonsavtalen gjennom portalene til Danica og If? Hos oss bruker du nettportalen Bedriftsdialogen. Alle endringer, om det gjelder de ansatte eller selve pensjonsavtalen, gjøres enkelt i  Bedriftsdialogen. Dersom du er oppført som daglig leder eller kontaktperson for pensjonsavtalen, har du nå tilgang. Ønsker du at flere skal få tilgang, bestiller du dette herÅpnes i nytt vindu. Her logger du også inn. 

Oppdatert avtale og vilkår er alltid tilgjengelig under «Avtale og vilkår» i Bedriftsdialogen. Vi ber om at dere gjør dere kjent med innholdet. 

For å gjøre det enkelt for deg å bli kjent med Bedriftsdialogen, har vi laget en film som er smart å se. Her får du blant annet informasjon om hvordan du enkelt gjør endringer og hvordan Bedriftsdialogen gir deg oversikt over faktura og fakturabilag. Se film! Åpnes i nytt vindu

Vi oppfordrer deg til å logge inn i Bedriftsdialogen for å få oversikt og sjekke at informasjon om ansatte er korrekt. Har du for eksempel registrert riktig stillingsprosent og lønn på alle? Sjekk også at vi har korrekt e-postadresse på deg, slik at du mottar viktig informasjon fra oss.

Ønsker du å se velkomstbrevet og oversikt over pensjonsmidlene som ble overført til oss fra Danica? Logg inn!Åpnes i nytt vindu

Fakturering i Nordea Liv

I Nordea Liv er faktureringen av avtalen annerledes enn hos Danica. Vi har to faktureringsalternativer, som avhenger av om bedriften er registrert i ELMA-registeret eller ikke.

Hvis bedriften er knyttet til ELMA-registeret vil dere motta faktura i EHF-format. Er dere ikke tilknyttet ELMA-registeret, får dere første faktura tilsendt i posten. Deretter vil dere få tilsendt faktura og fakturabilag på e-post, dersom vi har korrekt kontaktinformasjon registrert i Bedriftsdialogen. De samme dokumentene vil være tilgjengelig i nettpost i Bedriftsdialogen. 

Vi gjør oppmerksom på at vi fakturerer pensjonsinnskudd månedlig. En gang i året vil fakturaen være høyere enn for de øvrige månedene, fordi den også inkluderer kostnader og premie. 

Investeringsvalg for avtalen

Pensjonsavtalens midler er overført til en av våre investeringsprofiler med tilnærmet lik aksjeandel som avtalen hadde hos Danica. Logg inn i BedriftsdialogenÅpnes i nytt vindu og se hvilket oppstartsfond bedriften din har nå. Vi gjør oppmerksom på at alle ansatte er plassert i samme oppstartsfond og har lik aksjeandel. Dersom de ansatte ønsker å endre aksjeandel og investeringsprofil gjøres dette enkelt i PersondialogenÅpnes i nytt vindu

Alle våre investeringsprofiler til pensjonssparing har automatisk nedtrapping av aksjsandel fra den ansatte fyller 55 år. Les mer om dette og investeringsprofiler vi tilbyr!Åpnes i nytt vindu

Vi tar vare på dine ansatte!

Pensjon er de ansattes fremtidige lønn. Dessverre er det få privatpersoner som har oversikt over hvor mye de faktisk får i pensjon. Dette gjør vi noe med! Vi har smarte løsninger for å synliggjøre det viktigste ansattgodet etter lønn - nemlig pensjon. 

I Persondialogen får de ansatte full oversikt over pensjonsavtalen sin og tilgang til forsikringsbevisene sine. Her kan de i tillegg gjøre endringer, som for eksempel å starte utbetaling av pensjon når det blir aktuelt. Les mer om Persondialogen.Åpnes i nytt vindu

I mobilløsning Nordea Boost visualiserer vi pensjon på en helt ny måte, som gjør den morsommere og mer forståelig. Her kan de ansatte prøve seg frem med ulike sparebeløp for å se hvordan egen sparing påvirker fremtidig pensjon. Les mer om Nordea Boost. Åpnes i nytt vindu

Vi sørger for at dine ansatte får god informasjon om flyttingen av pensjonsavtalen og tilgang til våre løsninger. For å sikre at vi får formidlet relevant og nyttig informasjon videre er det viktig at vi har oppdatert kontaktinformasjon på dine ansatte. Denne registrerer du enkelt i BedriftsdialogenÅpnes i nytt vindu eller de ansatte oppdaterer den selv i Persondialogen. 

Bærekraftige investeringer

Vi er opptatt av hvor penger som investeres ender opp. Derfor har vi høyt fokus på hvilke selskaper vi velger inn i våre investeringsprofiler. Alle selskap dere investerer i gjennom oss har vært gjennom risikoanalyser med tanke på blant annet miljø og menneskerettigheter. Nordea er en sterk partner for Nordea Liv, hvor både innflytelse og kompetanse kommer Nordea Liv og våre kunder til gode.

Pensjon er viktig for de ansatte

Pensjon oppleves som komplisert for mange. Vårt mål er at ansatte skal forstå pensjon. Vi er så heldige å ha vår egen pensjonsekspert, Liven Sandell, med på laget. Hun har laget en pensjonsfilm hvor hun forklarer pensjon på en enkel og litt annerledes måte. Her kan du velge de kapitlene som interesserer mest. 

Se filmÅpnes i nytt vindu

Trenger du hjelp?

Kontakt oss

Mandag–fredag kl. 08.00–16.00